Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Jan Vachek, Vít Motáň, Oskar Zakiyanov, Hana Ciferská, Vladimír Tesař

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), 390 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
505,- Kč (běžná cena 595,- Kč)
Sleva:
90,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-550-7
Dostupnost:
skladem
Příručka praktické medicíny napsaná kolektivem internistů se zkušenostmi zároveň jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a terénní praxe. Cílem publikace je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy, nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech, jako je např. neurologie či psychiatrie. Kniha vychází vstříc aktuálním potřebám internistů na příjmových ambulancích a praktických lékařů v pohotovostní službě. S řadou akutních stavů se ale lékař setká i v běžných ambulancích a stejně tak na standardních lůžkových odděleních. Jsou uvedeny konkrétní návody jak postupovat v jednotlivých akutních stavech. Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání. Spoluautorem nebo recenzentem každé kapitoly je odborník specializující se na danou problematiku. V současnosti jde o jedinou aktuální publikaci svého druhu na domácím knižním trhu.
OBSAH ÚVOD 1 ANAMNÉZA A KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1.1 Anamnéza 1.2 Klinické vyšetření 2 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V KARDIOLOGII 2.1 Akutní koronární syndrom 2.2 Arytmie 2.3 Akutní arteriální hypertenze 2.4 Akutní aortální syndrom 2.5 Akutní srdeční selhání – plicní edém 2.6 Plicní embolie 2.7 Synkopa 2.8 Tamponáda perikardu 2.9 Hluboká žilní trombóza 2.10 Akutní končetinová ischemie 2.11 Seznam často užívaných léků s rizikem prodloužení intervalu QT a/nebo vzniku arytmie torsades-de-pointes 3 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GASTROENTEROLOGII 3.1 Akutní gastritida 3.2 Akutní průjem 3.3 Krvácení z horní části trávicího traktu 3.4 Krvácení z dolní části trávicího traktu 3.5 Náhlá příhoda břišní 3.6 Akutní pankreatitida 3.7 Ikterus 3.8 Peritonitida u pacientů s jaterní cirhózou 4 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V PNEUMOLOGII 4.1 Akutní dušnost 4.2 Akutní obstrukce horních cest dýchacích 4.3 Akutní obstrukce dolních cest dýchacích (asthma bronchiale, CHOPN) 4.4 Hemoptýza a hemoptoe 4.5 Pneumonie 4.6 Pneumothorax 5 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEFROLOGII A UROLOGII 5.1 Akutní selhání ledvin 5.2 Akutní pyelonefritida 5.3 Renální kolika 5.4 Retence močová 5.5 Hemodialyzovaný pacient na interním oddělení 5.6 Pacient léčený peritoneální dialýzou na interním oddělení 5.7 Pacient po transplantaci ledviny na interním oddělení 5.8 Vybrané poruchy acidobazické rovnováhy a mineralogramu 6 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V REVMATOLOGII 6.1 Akutní bolest dolní poloviny zad 6.2 Akutní dnavá artritida 6.3 Akutní artritida 6.4 Systémový lupus erythematodes – vzplanutí („flare“) 6.5 Renální krize u systémové sklerodermie 6.6 Katastrofický antifosfolipidový syndrom 6.7 Temporální obrovskobuněčná arteritida (Hortonova) 7 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V HEMATOLOGII A ONKOLOGII 7.1 Anemie 7.2 Trombocytopenie 7.3 Hemolyticko-uremický syndrom a trombotická trombocytopenická purpura = morbus Moschcowitz 7.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace 7.5 Granulocytopenie 7.6 Akutní komplikace krvácivých chorob 7.7 Akutní stavy v onkologii 8 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V INFEKTOLOGII A IMUNOLOGII 8.1 Obecný postup u pacienta s podezřením na závažné infekční onemocnění na příjmové ambulanci nebo standardním oddělení 8.2 Diferenciální diagnóza horeček nejasného původu 8.3 Časté infekční patogeny a iniciální empirická antiinfekční terapie 8.4 Časté infekční patogeny u imunosuprimovaných pacientů 8.5 Klostridiová kolitida 8.6 Anafylaxe 9 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLOGII 9.1 Tyreotoxická krize 9.2 Myxedémové kóma 9.3 Akutní adrenokortikální insuficience 10 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DIABETOLOGII 10.1 Diabetes mellitus 10.2 Diabetické kóma 10.3 Hypoglykemie a hypoglykemické kóma 10.4 Laktacidotické kóma 12 AKUTNÍ STAVY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 11 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII A PSYCHIATRII 11.1 Akutní cefalea 11.2 Subarachnoidální krvácení 11.3 Migréna 11.4 Epileptický záchvat 11.5 Cévní mozková příhoda z pohledu internisty 11.6 Závrať z pohledu internisty 11.7 Základy psychiatrie na příjmové ambulanci 12 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V DERMATOVENEROLOGII 13 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V GYNEKOLOGII 13.1 Vaginální krvácení u ženy bez známek pokročilé gravidity 13.2 Bolesti v hypogastriu u ženy bez známek pokročilé gravidity 13.3 Bolesti v hypogastriu u zjevně těhotné ženy 13.4 Bolesti v epigastriu u zjevně těhotné ženy 14 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V OTORINOLARYNGOLOGII 14.1 Náhlá ztráta sluchu 14.2 Akutní vestibulokochleární deficit („labyrintitida“) 14.3 Epistaxe 15 NĚKTERÉ AKUTNÍ STAVY V OČNÍM LÉKAŘSTVÍ 15.1 Akutní glaukomový záchvat 15.2 Akutní ztráta vizu 15.3 Akutní amoce sítnice 15.4 Akutní konjunktivitida 15.5 Popáleniny, poleptání 15.6 Syndrom červeného oka 15.7 Některé základní léky užívané v době pohotovostní služby 16 POŠKOZENÍ Z FYZIKÁLNÍCH PŘÍČIN A INTOXIKACE 16.1 Poškození z fyzikálních příčin 16.2 Intoxikace 17 INTERNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 18 UKÁZKY DŮLEŽITÝCH RENTGENOVÝCH NÁLEZŮ APPENDIX – LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA V ANGLICKÉM JAZYCE LÉKOVÉ KOMPENDIUM PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ MEDAILONKY AUTORŮ REJSTŘÍK
MUDr. Jan Vachek Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Vít Motáň Oddělení klinické hematologie a transfúzní oddělení, Nem. České Budějovice a.s. MUDr. et PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, Praha MUDr. Adéla Hrnčiříková Hemodialyzační středisko, Klatovská nemocnice, a.s. Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. I. interní klinika FN a LF UK v Plzni MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN a Revmatologický ústav, Praha Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze Kolektiv spoluautorů: MUDr. Eva Balážiová, Ph.D Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Jan Böhm, Ph.D. Brustzentrum, Klinikum Hildburghausen, SRN MUDr. Otakar Čapoun, FEBU Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Doc. MUDr. Vilém Danzig, CSc. II. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Petr Hartl Hemodialyzační středisko B. Braun Avitum, Teplice MUDr. Zdeněk Hess Ordinace všeobecného praktického lékařství, Mariánské Lázně MUDr. David Foral Kardiologické oddělení Nem. České Budějovice a.s. MUDr. Martin Jedlička ORL klinika FN Královské Vinohrady, Praha MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha MUDr. Jan Krátký, Ph.D. III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Kateřina Maxová Gynekologicko-porodnická klinika FN Královské Vinohrady, Praha MUDr. Jan Říčař Dermatologická klinika FN a LF UK Plzeň MUDr. Tomáš Sattran Kardiologické oddělení Nem. České Budějovice a.s. MUDr. Josef Štumar Interní ambulance nemocnice Dačice MUDr. Pavel Trachta III. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Ivan Vonke, MBA Oddělení klinické hematologie nem. České Budějovice MUDr. Iveta Weissová JL klinika, Praha

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.