Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Diabetes mellitus v kostce

Diabetes mellitus v kostce

2. aktualizované vydání

Jindřiška Perušičová

Formát:
118×190 mm
Vazba:
vazba měkká (V2), 160 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
166,- Kč (běžná cena 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-478-4
Dostupnost:
do týdne
Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány. Publikace Diabetes mellitus v kostce zahájila úspešnou edici „Současná diabetologie“, která má dnes na trhu již 18 svazků.
Předmluva 1 Úvod 1.1 Současné názory na otázku „co je diabetes mellitus?“ 1.2 Současné názory na otázku „co je diabetologie?“ 2 Historie 2.1 Významné objevy související s DM a inzulinem 3 Typy diabetu a poruch glukózové homeostázy 3.1 Standardní klasifikace 3.2 Zastřešující pojmy 3.3 Synonyma a další pojmy 4 Rizikové faktory diabetu 4.1 Diabetes mellitus 1. typu 4.2 Diabetes mellitus 2. typu 5 Epidemiologie a statistika 5.1 Diabetes mellitus v ČR (2011) 5.2 Diabetologické ordinace v ČR (2011) 5.3 Incidence a mortalita v ČR 5.4 Prevalence jednotlivých poruch glukózové homeostázy v ČR 5.5 Výhled na nejbližší roky 6 Patofyziologie 6.1 Glukóza – základní fakta 6.2 Pankreatické ostrůvky – základní fakta 6.3 Inzulin – základní fakta 6.4 Mechanismus sekrece inzulinu 6.5 Inzulinový receptor a jeho signalizace 6.6 Vstup glukózy do buněk 6.7 Jaké účinky má inzulin? 6.8 Inzulinová rezistence a inzulinová deficience 6.9 Pět stadií/stupňů diabetes mellitus 2. typu aneb přirozená progrese DM2 6.10 Patofyziologie prediabetu 6.11 Od triumvirátu k zlověstnému oktetu 6.12 Inkretiny v regulaci glukózové homeostázy 7 Diagnostika diabetu 7.1 Rozhodovací meze 7.2 Význam jednotlivých vyšetření v diagnostice diabetu 7.3 Diferenciální diagnóza mezi diabetem 1. a 2. typu 7.4 Diagnostika gestačního diabetu 7.5 Monogenní diabetes 7.6 Selfmonitoring glykemie (SG) a kontinuální monitorace glukózy (KMG) 7.7 Prediabetes 7.8 Stanovení mikroalbuminurie 8 Symptomatologie diabetu 8.1 Symptomatologie DM 1. typu 8.2 Symptomatologie DM 2. typu 8.3 Projevy hypoglykemie 8.4 Projevy diabetické ketoacidózy 8.5 Projevy chronických komplikací 9 Strategie léčby diabetu 9.1 Jak se měnila strategie léčby DM1? 9.2 Jak se měnila strategie léčby DM2? 10 Dietní léčba 10.1 Cíle dietní léčby 10.2 Dietní doporučení pro obézní nemocné s DM2 11 Léčba inzulinem 11.1 Indikace léčby inzulinem 11.2 Lidské inzuliny 11.3 Přehled inzulinů a inzulinových analog podle trvání účinku 11.4 Premixované inzuliny 11.5 Inzulinová pera a dávkovače inzulinu 11.6 Fyziologické základy léčby inzulinem 11.7 Inzulinové režimy 11.8 Individualizace léčby inzulinem 12 Neinzulinová antidiabetika 12.1 Antidiabetika – terminologie a historie 12.2 Antidiabetika – dělení podle mechanismu účinku 12.3 Metformin 12.4 Thiazolidindiony (glitazony) 12.5 Deriváty sulfonylurey 12.6 Nesulfonylureová sekretagoga (glinidy) 12.7 Léky ovlivňující inkretinový systém 12.8 Inhibitory střevních alfa‑glukosidáz 12.9 Inhibitory SGLT2 (glifloziny) 12.10 Kombinace antidiabetik 12.11 Volba antidiabetické léčby 13 Akutní komplikace diabetu 13.1 Hypoglykemie 13.2 Diabetická ketoacidóza 13.3 Hyperglykemické kóma 13.4 Laktátová acidóza 14 Chronické komplikace diabetu 14.1 Diabetická nefropatie 14.2 Diabetická retinopatie 14.3 Diabetická neuropatie 14.4 Syndrom diabetické nohy 15 Prediabetes 15.1 Diagnostika 15.2 Nefarmakologická léčba 15.3 Farmakologická léčba 15.4 Prediabetes a kardiovaskulární riziko 15.5 Metabolický syndrom 16 Edukace nemocných s diabetem 16.1 Co si představujeme pod pojmem edukace pro diabetiky? 16.2 Národní edukační diabetologické programy 16.3 Psychologické aspekty edukace a léčby diabetiků 2. typu Přílohy A. Co to je, když se řekne B. Klinické studie C. Zkratky často používané v diabetologii D. Diabetologická centra v ČR Literatura Medailonek autorky Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníMyasthenia gravis – obávaná diagnóza?

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.