Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

2. vydání

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., a kol.

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), plnobarevný tisk, 564 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
421,- Kč (běžná cena 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-507-1
Dostupnost:
do týdne
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – jejich knižní vydání bylo vyprodáno v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníků bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost. Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence. Druhé vydání respektuje aktuální vývoj oboru.
1 CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN) 1.1 Stabilní CHOPN 1.2 Exacerbace CHOPN 1.3 CHOPN s prokázanou deficiencí α1-antitrypsinu 2 ASTHMA BRONCHIALE 2.1 Obecné postupy diagnostiky a léčby astmatu 2.2 Obtížně léčitelné bronchiální astma 3 PNEUMONIE 3.1 Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých 3.2 Diagnostika a léčba těžké pneumonie 4 TUBERKULÓZA 4.1 Tuberkulóza dospělých 4.2 Tuberkulóza dětí a mladistvých 4.3 Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí 4.4 Biologická léčba preparáty blokujícími účinek TNFα 4.5 Tuberkulóza a latentní tuberkulózní infekce u transplantací 4.6 Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění 4.7 Netuberkulózní mykobakteriózy dospělých 5 NEMALOBUNĚČNÝ A MALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC 5.1 Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic 5.2 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic 5.3 Léčba malobuněčného karcinomu plic 5.4 Karcinom plic – další péče a podstatné informace 0011/16a 0011/16a 6 INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY 6.1 Idiopatická plicní fibróza 6.2 Sarkoidóza 6.3 Exogenní alergická alveolitida 6.4 Granulomatóza s polyangiitidou 6.5 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou 6.6 Lymfangioleiomyomatóza 6.7 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk 6.8 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů 6.9 Sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (amiodaron, methotrexát, sulfasalazin) 7 ONEMOCNĚNÍ PLEURY 7.1 Fluidotorax – Doporučený postup diagnostiky a léčby 7.2 Hrudní empyém 7.3 Maligní pleurální mezoteliom 8 INTENZIVNÍ PNEUMOLOGIE 8.1 Hemoptýza 8.2 Pneumotorax 8.3 Neinvazivní plicní ventilace 8.4 Periprocedurální antikoagulační a protidestičková léčba u plánovaného bronchoskopického vyšetření 9 BRONCHOLOGIE 9.1 Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem 9.2 Bronchoskopie rigidním bronchoskopem 9.3 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách 9.4 Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny 10 NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA 10.1 Interpretace základních vyšetření plicních funkcí 10.2 Indikace, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET) 10.3 Dezinfekce přístrojů k měření základních plicních funkcí 10.4 Standard pro šestiminutový test chůzí 10.5 Pneumologická cytodiagnostika 11 PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU 11.1 Standard péče na pracovištích zajišťujících diagnostiku a léčbu poruch spánku 11.2 Léčba poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých 12 LÉČBA KYSLÍKEM 12.1 Dlouhodobá oxygenoterapie (DDOT) 12.2 Kritéria VZP ČR pro úhradu kapalného kyslíku a varianty stacionárního a mobilního koncentrátoru pro rok 2015 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc

Doporučujeme

ARDS v klinické praxiIntersticiální plicní procesy, 2.vydáníKapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíRespirační infekce a jejich léčbaHRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologie

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.