Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Farmakoterapie hypertenze

Farmakoterapie hypertenze

Jiří Widimský, Jiří Widimský jr.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 186 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
506,- Kč (běžná cena 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-477-7
Dostupnost:
do týdne
Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak již přes 70 % u mužů ve věku 60 let) v kombinaci s faktem, že hypertenze je základním rizikovým faktorem ICHS, CMP či ICHDK, které se zásadním způsobem podílejí na morbiditě a mortalitě v rozvinutých zemích. Logickým důsledkem tohoto stavu jsou velké investice do vývoje nových účinnějších léků a jejich rychlého zavádění do medicínské praxe. V reálné praxi však nejsou současné možnosti farmakoterapie hypertenze plně využívány. Důvodem je přitom nejen určitá setrvačnost v myšlení lékařů, ale rovněž skutečnost, že kontrola krevního tlaku je u některých nemocných obtížná, a to nejen z důvodu komorbidit. Nová kniha nestora české kardiologie, prof. Jiřího Widimského, a prof. Jiřího Widimského jr. seznamuje lékaře s účinnými moderními postupy v léčbě hypertenze, a to stručnou, srozumitelnou a dobře dokumentovanou formou. Kniha je určena jak internistům či kardiologům, tak i praktickým lékařům.
Předmluva 1 Farmakologická léčba hypertenze 1.1 Význam léčby hypertenze 1.2 Význam intenzivní léčby hypertenze 1.3 Účinnost inhibitorů ACE a blokátorů kalciových kanálů v porovnání se staršími léky (diuretiky a betablokátory) 1.4 Výsledky metaanalýz studií léčby hypertenze 1.5 Kdy zahajovat farmakologickou léčbu hypertenze 1.6 Cíle léčby hypertenze 1.7 Jednoznačné a možné kontraindikace užívání antihypertenziv 1.8 Prognostická hodnota systolického a diastolického tlaku 1.9 Přehled antihypertenziv 2 Diuretika 2.1 Mechanismus účinku 2.2 Thiazidy a jim příbuzná diuretika 2.3 Kličková diuretika 2.4 Kalium šetřící diuretikum 2.5 Nežádoucí účinky diuretik 2.6 Dávkování diuretik 3 Antagonisté aldosteronu – spironolakton a eplerenon 3.1 Základní charakteristika 3.2 Přednosti antagonistů aldosteronu 3.3 Kontraindikace a interakce antagonistů aldosteronu 3.4 Dávkování 4 Betablokátory 4.1 Mechanismus účinku 4.2 Klasifikace betablokátorů 4.3 Trvání antihypertenzního účinku 4.4 Kontroverze betablokátorů v léčbě hypertenze 4.5 Kombinace betablokátorů s dalšími antihypertenzivy 4.6 Nežádoucí účinky betablokátorů v léčbě hypertenze 4.7 Kontraindikace betablokátorů v léčbě hypertenze 5 Blokátory kalciových kanálů 5.1 Mechanismy účinku 5.2 Dělení blokátorů kalciových kanálů 5.3 Účinky blokátorů kalciových kanálů 5.4 Výsledky velkých studií s blokátory kalciových kanálů, indikace a kontraindikace 5.5 Nežádoucí účinky blokátorů kalciových kanálů 5.6 Kontraindikace blokátorů kalciových kanálů 6 Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 6.1 Dělení inhibitorů ACE 6.2 Inhibitory ACE v léčbě hypertenze 6.3 Indikace inhibitorů ACE 6.4 Inhibitory ACE jsou léky volby u nemocných s chronickým srdečním selháním 6.5 Inhibitory ACE – léky volby u pacientů s akutním infarktem myokardu 6.6 Inhibitory ACE v léčbě nemocných s ICHS? 6.7 Ovlivnění celkové mortality inhibitory ACE? 6.8 Inhibitory ACE – léky volby u nemocných s hypertenzí a hypertrofií levé komory 6.9 Nežádoucí účinky inhibitorů ACE 6.10 Interakce a kontraindikace inhibitorů ACE 6.11 Dávkování inhibitorů ACE v léčbě hypertenze 7 Antagonisté receptorů pro angiotenzin II – AT1-blokátory 7.1 Mechanismus účinku 7.2 Přehled AT1-blokátorů 7.3 Antihypertenzní účinky AT1-blokátorů 7.4 Kombinace AT1-blokátorů a inhibitorů ACE 7.5 Velké studie s AT1-blokátory v léčbě hypertenze a nefropatie 7.6 Indikace a kontraindikace AT1-blokátorů u hypertenze 7.7 Nežádoucí účinky AT1-blokátorů 8 Nové látky s antihypertenzním účinkem 8.1 Inhibitory reninu – aliskiren 8.2 Aliskiren u diabetiků s hypertenzí 8.3 Duální inhibitory AT1 receptorů a neprilyzinu – látka LCZ 696 8.4 Inhibitory aldosteron-syntázy 8.5 Antagonisté endotelinových receptorů 9 Centrálně působící antihypertenziva 10 Blokátory periferních alfa-receptorů (alfablokátory) 11 Vazodilatační látky s přímým účinkem (přímá vazodilatancia) 12 Kombinační léčba hypertenze 12.1 Monoterapie vs. kombinační léčba 12.2 Fixní kombinace 12.3 Jaké dvojkombinace/fixní kombinace základních antihypertenziv volit 12.4 Méně vhodné a nevhodné dvojkombinace základních antihypertenziv 12.5 Troj- a vícekombinace u arteriální hypertenze 13 Lékové interakce snižující účinnost léčby hypertenze 14 Rezistentní hypertenze 14.1 Příčiny pseudorezistence 14.2 Terapie rezistentní hypertenze 15 Perioperační léčba u hypertoniků 16 Hypertenzní krize – emergentní a urgentní stavy 16.1 Definice onemocnění 16.2 Etiologie a patogeneze 16.3 Klinické příznaky 16.4 Léčba 17 Hypolipidemická léčba 17.1 Účinek statinů v sekundární a primární prevenci ICHS 17.2 Vliv léčby statiny na cévní mozkové příhody 17.3 Studie hypolipidemické léčby u hypertoniků 18 Protidestičková léčba u hypertenze 19 Léčba hypertenze starších osob 19.1 Použití jednotlivých antihypertenziv 19.2 Zásady léčby 19.3 Věkový limit léčby hypertenze 19.4 Cíle léčby hypertenze starších osob 20 Léčba hypertenze u DM2 Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Rejstřík
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, FCMA Klinika kardiologie, IKEM Praha Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Kniha je určena jak internistům či kardiologům, tak i praktickým lékařům.

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.