Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Farmakoterapie revmatických onemocnění

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Ladislav Šenolt, Pavel Horák, Marta Olejárová, Michal Tomčík, Jakub Závada, Jan Štěpán a kolektiv

Formát:
210×285 mm
Vazba:
pevná (V8), 347 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
1270,- Kč (běžná cena 1495,- Kč)
Sleva:
225,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-537-8
Dostupnost:
skladem
Kniha, která určuje standard léčby v revmatologii v ČR. Obor revmatologie a speciálně terapie revmatických onemocnění prodělává vývoj, který lze bez nadsázky nazvat revoluční. Cílem autorů bylo poskytnout lékařům pečujícím o pacienty s revmatickými onemocněními moderní, klinicky orientovaný text, který bude užitečným průvodcem v boji s těmito závažnými chronickými onemocněními. V obecné části knihy jsou kapitoly věnovány léčbě bolesti, chorobu modifikujícím lékům, biologické léčbě, glukokortikoidům, radionuklidům, lékům ze skupiny SYSADOA, velká pozornost je soustředěna na farmakoterapii v graviditě a laktaci. Speciální část je rozdělena podle jednotlivých revmatických onemocnění, celý text bohatě doplňují přehledné ilustrace, tabulky a fotodokumentace. Dílo je primárně určeno všem lékařům, kteří přicházejí ve své každodenní praxi do styku s revmatickými pacienty, na prvním místě ordinujícím revmatologům, ale i internistům, ortopedům a praktickým lékařům. Inspirativní podněty v něm najdou i pracovníci základního výzkumu se vztahem k experimentální revmatologii a k novým léčivům pro revmatické pacienty.
ČÁST I OBECNÁ 1 Všeobecný úvod Karel Pavelka 2 Analgetika Olga Šléglová 2.1 Úvod 2.2 Definice bolesti a její výskyt 2.3 Klasifikace a patofyziologie bolesti 2.4 Obecné schéma farmakoterapie bolesti 2.5 Neopioidní analgetika 2.6 Opioidy 2.7 Adjuvantní analgetika 2.8 Doporučené postupy u různých typů bolesti 2.9 Závěr 3 Systémová nesteroidní antirevmatika Šárka Forejtová 3.1 Úvod 3.2 Historie 3.3 Mechanismus účinku 3.4 Klinická farmakokinetika 3.5 Farmakologická variabilita 3.6 Lékové interakce NSA 3.7 Indikace podávání NSA 3.8 Klasifikace nesteroidních antirevmatik 3.9 Toxicita NSA 4 Lokální nesteroidní antirevmatika Kristýna Bubová 4.1 Farmakokinetika 4.2 Klinická účinnost a použití 4.3 Bezpečnost 5 Syntetické konvenční chorobu modifikující léky Jakub Závada 5.1 Úvod 5.2 Methotrexát 5.3 Sulfasalazin 5.4 Leflunomid 5.5 Antimalarika 5.6 Kombinovaná léčba csDMARD u revmatoidní artritidy 6 Syntetické cílené chorobu modifikující léky (cílené inhibitory intracelulární signalizační kaskády) Jakub Závada, Jiří Vencovský 6.1 Úvod 6.2 Inhibitory Janusových kináz 6.3 Inhibitory fosfodiesterázy 6.4 Závěr 7 Biologické léky užívané v revmatologii Jiří Vencovský 7.1 Úvod 7.2 Charakteristika biologických léků 7.3 Biosimilární léky 7.4 Přehled biologických léků a jejich použití v revmatologii 8 Imunosupresiva Jakub Závada 8.1 Úvod 8.2 Cyklofosfamid 8.3 Azathioprin 8.4 Cyklosporin A 8.5 Mykofenolát mofetil 9 Glukokortikoidy Ladislav Šenolt 9.1 Úvod 9.2 Mechanismus účinku 9.3 Systémové glukokortikoidy 9.4 Lokální glukokortikoidy 10 Symptomaticky pomalu působící léky u osteoartrózy (SYSADOA) Karel Pavelka 10.1 Úvod 10.2 Glukosamin 10.3 Diacerein 10.4 Chondroitin sulfát 10.5 Výtažek z avokáda a sóji – piascledin 10.6 Kyselina hyaluronová 11 Radiosynoviortéza Jana Tomasová Studýnková 11.1 Úvod 11.2 Historie 11.3 Mechanismus účinku 11.4 Indikace radiosynoviortézy 11.5 Kontraindikace radiosynoviortézy 11.6 Používané radionuklidy 11.7 Dávkování 11.8 Postup při aplikaci 11.9 Účinnost a její hodnocení 11.10 Bezpečnost aplikace radionuklidů 11.11 Závěr 12 Farmakoterapie v graviditě a v laktaci Dana Tegzová, Jiří Vencovský 12.1 Úvod 12.2 Zvažovaná doporučení EULAR 12.3 Principy možné terapie v graviditě 12.4 Principy možné terapie v laktaci 12.5 Nejčastější antirevmatické léky a jejich vztah ke graviditě a laktaci 12.6 Biologická terapie 12.7 Závěr ČÁST II SPECIÁLNÍ 13 Revmatoidní artritida Jiří Vencovský, Heřman Mann, Jakub Závada, Karel Pavelka, Ladislav Šenolt 13.1 Úvod 13.2 Etiopatogeneze revmatoidní artritidy 13.3 Diagnóza revmatoidní artritidy 13.4 Hodnocení aktivity a funkčního stavu 13.5 Hodnocení strukturální progrese 13.6 Obecné principy léčby revmatoidní artritidy 13.7 Léčiva používaná k terapii revmatoidní artritidy 13.8 Imunogenicita 13.9 Strategie léčby revmatoidní artritidy 13.10 Redukce léčby u pacientů v remisi 13.11 Závěr 14 Farmakoterapie juvenilní idiopatické artritidy Kateřina Jarošová 14.1 Úvod 14.2 Farmakologická léčba 15 Terapie systémového lupus erythematodes Pavel Horák 15.1 Úvod 15.2 Diagnostika SLE 15.3 Klasifikační kritéria choroby 15.4 Hodnocení aktivity nemoci 15.5 Léčba SLE 16 Systémová sklerodermie Michal Tomčík 16.1 Úvod 16.2 Farmakologická léčba 16.3 Nefarmakologická léčba 16.4 Závěr 17 Idiopatické zánětlivé myopatie Heřman Mann, Jiří Vencovský 17.1 Úvod 17.2 Obecný přístup k léčbě IZM 17.3 Úvodní léčba IZM 17.4 Přístup k léčbě nemocných s nepříznivou prognózou nebo nedostatečnou odpovědí na úvodní léčbu 17.5 Cvičení 17.6 Léčba extramuskulárních projevů IZM 17.7 Léčba sporadické myozitidy s inkluzními tělísky 18 Sjögrenův syndrom Pavel Horák 18.1 Úvod 18.2 Laboratorní nálezy 18.3 Diagnostika 18.4 Klasifikační kritéria 18.5 Léčba 19 Terapie smíšené choroby pojiva Pavel Horák 19.1 Úvod 19.2 Klinické manifestace MCTD 19.3 Prognóza 19.4 Diagnostika 19.5 Léčba 20 Vaskulitidy Radim Bečvář, Tereza Barochová 20.1 Úvod 20.2 Vaskulitidy velkých cév 20.3 Vaskulitidy středních cév 20.4 Vaskulitidy malých cév 21 Spondyloartritidy Karel Pavelka 21.1 Úvod 21.2 Léčba axiálních spondyloartritid 22 Psoriatická artritida Jiří Štolfa 22.1 Úvod 22.2 Hodnocení psoriatické artritidy 22.3 Léčba psoriatické artritidy 22.4 Doporučení pro léčbu a monitoraci psoriatické artritidy 23 Reaktivní artritidy Karel Pavelka 23.1 Úvod 23.2 Diagnóza 23.3 Léčba 24 Lymeská artritida Karel Pavelka 24.1 Úvod 24.2 Laboratorní diagnostika 24.3 Léčba 24.4 Závěr 25 Revmatická horečka Hana Ciferská 25.1 Úvod 25.2 Léčba 25.3 Prognóza 26 Terapie krystaly indukovaných onemocnění 26.1 Dnavá artritida Karel Pavelka 26.2 Nemoc z ukládání kalcium pyrofosfát dihydrátu Karel Pavelka 27 Osteoartróza Karel Pavelka 27.1 Úvod 27.2 Léčba osteoartrózy kyčelních a kolenních kloubů 27.3 Léčba osteoartrózy rukou 27.4 Algoritmus léčby osteoartrózy kolenních kloubů 27.5 Nové způsoby léčby 28 Osteoporóza a její terapie při revmatických onemocněních Jan Štěpán 28.1 Úvod 28.2 Klasifikace osteoporózy 28.3 Diagnostika osteoporózy 28.4 Léčba sekundární osteoporózy při revmatických onemocněních 28.5 Léčba sekundární osteoporózy při chronickém zánětlivém revmatickém onemocnění, léčeném glukokortikoidy 28.6 Prevence a léčba postmenopauzální osteoporózy a involuční osteoporózy u žen a u mužů 28.7 Sekvenční léčba osteoporózy 28.8 Nefarmakologická prevence úbytku kostní hmoty 29 Fibromyalgie Marta Olejárová 29.1 Úvod 29.2 Léčba 30 Komplexní regionální bolestivý syndrom (algodystrofický syndrom) Marta Olejárová 30.1 Úvod 30.2 Léčba 30.3 Strategie léčby 31 Stillova nemoc se začátkem v dospělosti Ladislav Šenolt 31.1 Úvod 31.2 Léčba 31.3 Prognóza 32 Relabující polychondritida Ladislav Šenolt 32.1 Úvod 32.2 Léčba 32.3 Prognóza 33 Sarkoidóza Marta Olejárová 33.1 Úvod 33.2 Léčba 33.3 Závěr Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Rejstřík
Kniha je určena revmatologům, internistům, ortopedům a rovněž praktickým lékařům, kteří pečují o nemocné s revmatickými chorobami.

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.