Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Gliomy

Gliomy

2. vydání

Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (editor) a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 267 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
590,- Kč (běžná cena 695,- Kč)
Sleva:
105,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-561-3
Dostupnost:
skladem
Zhoubný novotvar mozku patří mezi 20 nejčastějších zhoubných novotvarů v České republice a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům, včetně celkového stavu pacienta. Úspěch knihy Gliomy (Maxdorf 2013) vedl autory k přípravě druhého vydání této klinicky velmi potřebné publikace. Rovněž text druhého vydání je bohatě doplněn obrazovou dokumentací.
Předmluvy k 2. vydání 1 Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru 1.1 Zdroje epidemiologických dat 1.2 Identifikace typů zhoubných novotvarů mozku v datech NOR 1.3 Epidemiologie zhoubných novotvarů mozku 1.4 Predikce vývoje epidemiologie zhoubných novotvarů mozku 1.5 Hodnocení výsledků léčby na populační úrovni – přežití pacientů 2 Nádorové mikroprostředí glioblastomu 2.1 Interakce buněk v mikroprostředí glioblastomu a jejich patogenetický význam 2.2 Sekretomy a extracelulární vezikuly v mikroprostředí glioblastomu 2.3 Acidifikace a hypoxie v mikroprostředí glioblastomu 2.4 Heterogenita mikroprostředí glioblastomu 2.5 Možný význam nádorového mikroprostředí pro diagnostiku a léčbu glioblastomu 2.6 Shrnutí pro praxi 3 Klasifikace gliomů a jejich integrovaná diagnostika 3.1 Principy současné klasifikace difuzních gliomů 3.2 Molekulárně genetické vyšetření gliomů 3.3 Histologický grading gliomů 3.4 Základní charakteristiky nozologických jednotek difuzních gliomů 3.5 Další směr vývoje diagnostiky a klasifikace gliomů 4 Nekódující ribonukleové kyseliny a jejich využití v diagnostice gliomů 4.1 Krátké nekódující ribonukleové kyseliny 4.2 Dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny 4.3 Shrnutí pro praxi 5 Zobrazovací metody v diagnostice primárních mozkových maligních tumorů 5.1 Výpočetní tomografie 5.2 Magnetická rezonance 5.3 Shrnutí pro praxi 6 Pokročilé techniky magnetické rezonance při zobrazení tumorů mozku 6.1 Difuzní zobrazení magnetickou rezonancí – princip a praktické využití traktografie 6.2 Perfuzní zobrazení mozku 6.3 Funkční magnetická rezonance 6.4 Shrnutí pro praxi 7 Magnetická rezonanční spektroskopie v zobrazování gliomů 7.1 Metabolické změny gliomů 7.2 Klinické indikace spektroskopie v neuroonkologii 7.3 Shrnutí pro praxi 8 Moderní vyšetřovací metody v oblasti nukleární medicíny 8.1 Radiofarmaka používaná u gliomů 8.2 Shrnutí pro praxi 9 Aktuální neurochirurgické postupy u low-grade gliomů 9.1 Problematika klinických studií a reálná praxe 9.2 Chirurgické přístupy v neuroonkologii 9.3 Shrnutí pro praxi 10 Úloha neurochirurgie v léčbě high-grade gliomů 10.1 Operační výkony u high-grade gliomů 10.2 Intraoperační metody umožňující bezpečnou maximální resekci 10.3 Awake kraniotomie 10.4 Lokální terapie high-grade gliomů aplikovaná v průběhu operačního výkonu 10.5 Operační léčba recidiv high-grade gliomů 10.6 Komplikace operačních výkonů 10.7 Shrnutí pro praxi 11 Přínos chemoradioterapie v léčbě high-grade gliomů 11.1 Východiska aktuální léčby high-grade gliomů 11.2 Konkomitantní chemoradioterapie 11.3 Radioterapie 11.4 Adjuvantní léčba u starších pacientů 11.5 Shrnutí pro praxi 12 Kontroverze při současné radioterapii high-grade gliomů 12.1 Kontroverze v předpisu dávky záření 12.2 Kontroverze ve stanovení cílových objemů 12.3 Další kontroverze v radioterapii glioblastomu 12.4 Shrnutí pro praxi 13 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujících high-grade gliomů 13.1 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie – základní charakteristika 13.2 Reiradiace rekurentních high-grade gliomů 13.3 Shrnutí pro praxi 14 Optune – nová cesta v léčbě glioblastomu 14.1 Medicínské využití střídavého elektrického proudu 14.2 Mechanismus účinku a Optune systém 14.3 Aplikace Optune u pacientů s glioblastoma multiforme 14.4 Kontraindikace léčby Optune 14.5 Léčba Optune v ostatních indikacích 14.6 Léčba Optune a úhradové mechanismy 15 Postavení chemoterapie v léčbě gliomů 15.1 High-grade gliomy 15.2 Low-grade gliomy 15.3 Shrnutí pro praxi 16 Kontroverze v adjuvantní léčbě low-grade gliomů 16.1 Optimální čas zahájení pooperační léčby – radioterapie a chemoterapie 16.2 Chemoterapie a její kontroverze v léčbě „high-risk“ low-grade gliomů 16.3 Nejlepší chemoterapeutický režim – PCV nebo temozolomid 16.4 Molekulární prognostické a prediktivní markery u low-grade gliomů 16.5 Studie s LGG a problematické srovnání jejich výsledků 16.6 Shrnutí pro praxi 17 Klinický výzkum a moderní léčba u gliomů 17.1 Cílená léčba 17.2 Imunoterapie 17.3 Optune (NovoTTF-100A) 17.4 Shrnutí pro praxi 18 Kortikoterapie u nádorů centrálního nervového systému 18.1 Patofyziologie účinku kortikosteroidů v mozkové tkáni 18.2 Indikace kortikoterapie u nádorů mozku 18.3 Vedlejší účinky kortikoterapie a kortikosteroidní toxicita 18.4 Prediktory toxicity léčby 18.5 Kortikoterapie v neuroonkologii 18.6 Shrnutí pro praxi 19 Diagnostika a léčba epilepsie u nádorů mozku 19.1 První epileptický záchvat 19.2 Akutní symptomatické záchvaty 19.3 Epilepsie 19.4 Klasifikace epileptických záchvatů 19.5 Klasifikace epilepsií 19.6 Epileptický status 19.7 Diagnostika epilepsie 19.8 Léčba epilepsie 19.9 Epilepsie a gliomy 19.10 Shrnutí pro praxi 20 Psychologické aspekty nádorového onemocnění mozku 20.1 Klinicko-psychologický obraz nádorových onemocnění mozku 20.2 Možnosti psychodiagnostiky při nádorových onemocněních mozku 20.3 Možnosti a limity psychologických intervencí a rehabilitace u pacientů s nádorovým onemocněním mozku 20.4 Kvalita života s nádorovým onemocněním mozku 20.5 Shrnutí pro praxi Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Medailonky hlavních autorů Rejstřík
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; RECAMO MOÚ Mgr. Radka Alexandrová Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Renata Belanová Odd. radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Martin Bulik, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno Prof. MUDr. Marina Hodolič, Ph.D. Klinika nukleární medicíny, LF UP, Olomouc; IASON, Nuclear Medicine Research Department, Graz, Austria MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno Doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha MUDr. Ing. Tomáš Svoboda Neurochirurgická klinika LF MU, FN Brno Mgr. Jiří Šána, Ph.D. Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU, Brno MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU, FN Brno Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha Kolektiv spoluautorů: Prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D. Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno Doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. Neurochirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Brno MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Mgr. Tomáš Chodúr Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. Neurochirurgická klinika, FN Ostrava RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D. Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D. Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. Oddělení nukleární medicíny, PET centrum Masarykova onkologického ústavu, Brno, RECAMO MOÚ Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno Mgr. Ivana Svobodová, Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha Mgr. Kamila Šiffelová Úsek klinické psychologie, Masarykův onkologický ústav, Brno Mgr. Marek Večeřa Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.