Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Gynekologie

Gynekologie

Radovan Pilka a kolektiv

Formát:
200 x 265
Vazba:
vázaná, 332 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
1016,- Kč (běžná cena 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-530-9
Dostupnost:
do týdne
Moderní učebnice gynekologie určená pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi. Kniha přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost.
Předmluva Slovo úvodem 1 Anatomie ženského pohlavního traktu Vladislava Marciánová, Marcela Bezdičková, Radka Filipčíková 1.1 Organa genitalia feminina externa 1.2 Organa genitalia feminina interna 1.3 Pelvis 1.4 Diaphragma pelvis 1.5 Diaphragma urogenitale 2 Endokrinologie a menstruační cyklus Jiří Dostál, Radovan Pilka 2.1 Úvod 2.2 Osa hypotalamus–hypofýza–ovarium 2.3 Vývoj folikulu 2.4 Děložní endometriální cyklus 2.5 Cervikální cyklus 2.6 Vaginální cyklus 2.7 Prsní žláza 3 Gynekologická anamnéza, vyšetření a diagnostické metody Radovan Pilka, Vladimír Dvořák 3.1 Anamnéza 3.2 Gynekologické vyšetření 3.3 Diagnostické ambulantní procedury 3.4 Diagnostické laboratorní procedury 3.5 Zobrazovací metody 4 Poruchy menstruačního cyklu, amenorea Radovan Pilka 4.1 Premenstruační syndrom 4.2 Dysmenorea 4.3 Abnormální děložní krvácení 4.4 Amenorea 4.5 Postmenopauzální krvácení 5 Dysfunkční krvácení Radovan Pilka 6 Perimenopauza a postmenopauza Jiří Dostál, Marie Turková 6.1 Menopauza jako fyziologický proces 6.1 Osteoporóza 6.2 Kardiovaskulární problémy 6.3 Centrální nervový systém 6.4 Markery postmenopauzy 6.5 Hormonální substituční léčba 7 Prolaps pánevních orgánů Radovan Pilka, Petr Dzvinčuk, Daniel Gágyor 7.1 Patofyziologie 7.2 Klinický obraz 7.3 Klasifikace 7.4 Vyšetření 7.5 Léčba 8 Vulvovaginitida a cervicitida Radovan Pilka 8.1 Kolpitida 8.2 Vulvovaginální kandidóza 8.3 Atrofická kolpitida 8.4 Vulvární vestibulitida 8.5 Kontaktní dermatitida 8.6 Cervicitida 8.7 Absces Bartholiniho žlázy 9 Pánevní zánět, endometritida a závažné infekční stavy Radovan Pilka 9.1 Pánevní zánět 9.2 Aktinomykóza 9.3 Endometritida 9.4 Méně obvyklé a těžké infekce 10 Sexuálně přenosné choroby Radovan Pilka 10.1 Gonorea – kapavka 10.2 Syfilis – lues 10.3 Chankroid – ulcus molle 10.4 Lymphogranuloma Venereum (inguinale) 10.5 Chlamydiové močopohlavní infekce 10.6 Onemocnění HIV 10.7 Herpes simplex 10.8 Papilomavirus 10.9 Trichomoniasis 11 Neplodnost Jiří Dostál, Radovan Pilka 11.1 Úvod 11.2 Etiologie neplodnosti 11.3 Ženský faktor neplodnosti 11.4 Mužský faktor neplodnosti 11.5 Faktory neplodnosti postihující obě pohlaví 11.6 Vyšetření neplodnosti 11.7 Léčba neplodnosti 11.8 Asistovaná reprodukce 12 Endometrióza Radim Marek, Radovan Pilka, Pavel Hejtmánek 12.1 Úvod 12.2 Teorie patogeneze 12.3 Rizikové faktory 12.4 Morfologický obraz endometriózy 12.5 Klinické projevy 12.6 Fyzikální vyšetření 12.7 Vyšetřovací metody 12.8 Léčba 13 Plánované rodičovství a antikoncepce Radovan Pilka, Eduard Kučera, Magda Pilková 13.1 Přirozené metody 13.2 Mechanické bariéry 13.3 Spermicidy 13.4 Hormonální antikoncepce 13.5 Nitroděložní tělíska 13.6 Sterilizace 13.7 Emergentní postkoitální antikoncepce 13.8 Adolescenti 13.9 Budoucí metody antikoncepce 13.10 Interupce 14 Benigní gynekologické léze Jan Vodička, Radovan Pilka 14.1 Benigní vulvární léze 14.2 Benigní léze hrdla děložního 14.3 Benigní děložní léze – děložní myomy (leiomyomy, fibromyomy, fibromy) 14.4 Benigní léze vaječníků 14.5 Ultrazvukové rozlišení benigní a maligní léze 14.6 Benigní léze vejcovodů 15 Prekancerózy Vladimír Dvořák, Radovan Pilka 15.1 HPV 15.2 Vulvární intraepiteliální neoplazie (VIN) 15.3 Vaginální intraepiteliální neoplazie (VAIN) 15.4 Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) 15.5 Hyperplazie endometria 16 Gynekologické zhoubné nádory Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka 16.1 Zhoubné nádory vulvy 16.2 Zhoubné nádory pochvy 16.3 Zhoubné nádory čípku děložního 16.4 Karcinom endometria 16.5 Zhoubné nádory vaječníku 17 Gestační trofoblastická nemoc Radim Marek, Radovan Pilka 17.1 Hydatidózní mola 17.2 Gestační trofoblastická neoplazie 18 Gynekologická chirurgie Milan Kudela, Radovan Pilka 18.1 Anatomie 18.2 Předoperační vyšetření 18.3 Gynekologické operace 19 Somatosexuální poruchy Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka 19.1 Chromozomální určení pohlaví 19.2 Ovariální ageneze – dysgeneze 19.3 Pravý hermafroditismus 19.4 Klinefelterův syndrom 19.5 Double-X muži 19.6 Syndromy s mnohočetným X chromozomem 19.7 Ženský hermafroditismus způsobený kongenitální adrenální hyperplazií 19.8 Ženský hermafroditismus bez progresivní maskulinizace 19.9 Mužský hermafroditismus 19.10 Diferenciální diagnostika u novorozenců s obojetným pohlavím 19.11 Léčení hermafroditů 20 Ektopická gravidita Daniel Gágyor, Radovan Pilka 21 Pelvic pain syndrome – syndrom pánevní bolesti Milan Kudela, Radovan Pilka 21.1 Akutní abdominální bolest 21.2 Chronická pánevní bolest 10 22 Gynekologie dětí a dospívajících Dana Ondrová, Radovan Pilka 22.1 Histologický vývoj 22.2 Anatomická a fyziologická hlediska 22.3 Osa hypofýza–hypotalamus–ovaria 22.4 Gynekologické vyšetření kojenců, dětí a dospívajících 22.5 Vrozené vývojové anomálie ženských pohlavních orgánů 22.6 Gynekologické poruchy u premenarcheálních dívek 22.7 Poruchy pohlavního dospívání 23 Inkontinence moči Daniel Gágyor, Zdeněk Adamík, Zuzana Maškulíková 24 Krizová komunikace Lenka Hansmanová 24.1 Průběh sdělení – osobnost lékaře 24.2 Místo a čas 24.3 Obsah sdělení 24.4 Konflikt 25 Nemoci prsu Radovan Pilka 25.1 Anatomie a vývoj prsu 25.2 Vyšetřovací metody 25.3 Benigní onemocnění prsu 25.4 Sekrece z prsu 25.5 Infekční onemocnění prsu 25.6 Prekancerózy prsu 25.7 Carcinoma in situ 25.8 Rizikové faktory karcinomu prsu 25.9 Invazivní karcinom prsu Literatura Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonek hlavního autora Rejstřík
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Kolektiv spoluautorů: MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice T. Bati, Zlín RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc Doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Centrum ambulantní a primární péče, Brno MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc MUDr. Daniel Gágyor Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Pavel Hejtmánek Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Mgr. Vladislava Marciánová , Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Radim Marek Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Zuzana Maškulíková Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc Mgr. Magda Pilková Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Marie Turková Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. Jan Vodička Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Doporučujeme

Screening karcinomu děložního hrdlaGynekologická cytodiagnostikaRobotická chirurgie v gynekologiiNemoci prsu v každodenní praxiHRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.