Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Intersticiální plicní procesy, 2.vydání

Intersticiální plicní procesy, 2.vydání

Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze

Vašáková Martina, Polák Jaroslav, Matěj Radoslav

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 420 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
675,- Kč (běžná cena 795,- Kč)
Sleva:
120,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-488-3
Dostupnost:
do týdne
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným onemocněním se mezi lékaři setkala s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává základní rys – srozumitelnost a praktičnost. Kniha je dílem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají. Pojímá intersticiální plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.
Předmluva 1 Intersticiální plicní procesy 1.1 Definice IPP 1.2 Dělení IPP 1.3 Etiologie a imunopatologický podklad IPP 1.4 Epidemiologie IPP 2 Vyšetřovací metody 2.1 Klinické vyšetření 2.2 Funkční vyšetření 2.3 Laboratorní vyšetření 2.4 Radiologické zobrazovací metody 2.5 Jiné zobrazovací metody 2.6 Bronchoalveolární laváž 2.7 Biopsie bronchoskopická a chirurgická 2.8 Histopatologické vyšetření 3 Přístup k diagnostice a diferenciální diagnostice intersticiálních plicních procesů 4 Léčebné modality u intersticiálních plicních procesů 4.1 Transplantace plic a srdce a plic 4.2 Prognóza IPP 5 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů 5.1 Definice 5.2 Epidemiologie 5.3 Etiopatogeneze 5.4 Klinický obraz, vyšetření 5.5 Diagnóza 5.6 Léčba 5.7 Prognóza 6 Plicní hypertenze u intersticiálních plicních procesů 6.1 Definice 6.2 Etiopatogeneze 6.3 Epidemiologie 6.4 Klinický obraz, vyšetření 6.5 Diagnóza 6.6 Léčba 7 Idiopatické intersticiální pneumonie 7.1 Úvod 7.2 Idiopatická plicní fibróza 7.3 Nespecifická intersticiální pneumonie/fibróza 7.4 Deskvamativní intersticiální pneumonie a respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením 7.5 Akutní intersticiální pneumonie 7.6 Obliterující bronchiolitida/ organizující se pneumonie / kryptogenní organizující se pneumonie 7.7 Lymfocytární intersticiální pneumonie 7.8 Idiopatická pleuropulmonální fibroelastóza 7.9 Neklasifikovatelná idiopatická intersticiální pneumonie 7.10 Intersticiální pneumonie s autoimunitními rysy 8 Syndrom kombinované fibrózy a emfyzému 8.1 Definice 8.2 Epidemiologie 8.3 Etiopatogeneze 8.4 Vyšetření 8.5 Diagnóza 8.6 Léčba 8.7 Prognóza 9 Systémové granulomatózy s dominantním plicním postižením 9.1 Sarkoidóza 9.2 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk 9.3 Nekrotizující sarkoidní granulomatóza 10 Exogenní postižení plicního intersticia 10.1 Exogenní alergická alveolitida 10.2 Pneumokoniózy 10.3 Polékové poškození plic 10.4 Poškození plic po zevní radioterapii 10.5 Intersticiální plicní procesy způsobené kouřením tabáku 11 Postižení plic u systémových nemocí 11.1 Postižení plic u systémových nemocí pojiva 11.2 Postižení plic u systémových vaskulitid 12 Difuzní alveolární hemoragie 12.1 Goodpastureův syndrom 12.2 Idiopatická plicní hemosideróza 12.3 Antifosfolipidový syndrom 13 Intersticiální plicní procesy spojené s eozinofilií 13.1 Idiopatický hypereozinofilní syndrom 13.2 Chronická eozinofilní pneumonie 13.3 Akutní eozinofilní pneumonie 14 Vzácné intersticiální plicní procesy 14.1 Alveolární proteinóza 14.2 Lymfangioleiomyomatóza 14.3 Amyloidóza 14.4 Plicní alveolární mikrolitiáza 14.5 Erdheimova-Chesterova nemoc 14.6 Plicní postižení u neurofibromatózy 14.7 Plicní fibróza u syndromu Heřmanského-Pudláka 14.8 Gaucherova nemoc 15 Genetický podklad fibrotizujících idiopatických intersticiálních pneumonií 15.1 Familiární intersticiální pneumonie 15.2 Idiopatická plicní fibróza, sporadická forma 16 Dětské IPP, vztah dětských a dospělých IPP 16.1 Klasifikace 16.2 Etiopatogeneze některých dětských IPP 16.3 Vyšetření 16.4 Diagnóza 16.5 Léčba 16.6 Prognóza Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonky autorů Rejstřík
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha MUDr. Jaroslav Polák, DrSc. Dopravní zdravotnictví a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
Je určena především pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníMyasthenia gravis – obávaná diagnóza?

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.