Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Kardiorenální syndromy

Kardiorenální syndromy

Štefan Vítko, Věra Adámková

Formát:
112 × 174 mm
Vazba:
měkká (V2), 130 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
208,- Kč (běžná cena 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-527-9
Dostupnost:
do týdne
V předkládané publikaci se autoři snaží objektivně a kriticky zhodnotit současný pohled na tzv. kardiorenální syndromy, ukázat patofyziologické propojení a vzájemné ovlivnění srdce a ledvin, zasadit někdy teoretické tabulkové dělení do klinické praxe a definovat (s profitem pro pacienta) skutečné možnosti diagnostiky a léčby daných chorob. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká, zahrnuje diuretickou léčbu, ultrafiltraci, peritoneální dialýzu, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, inotropní podporu, aplikaci nesiritidu, úpravu renální hemodynamiky, léčbu anemie a široký okruh zahrnující léčbu vlastních onemocnění ledvin. Autoři se věnují i perspektivním směrům v terapii, jako jsou antagonisté vasopresinu, antagonisté A1-receptoru adenosinu, serelaxin, či mechanická srdeční podpora. Nefrolog MUDr. Štefan Vítko, CSc., a kardioložka prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., patří k předním osobnostem Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).
Preface by Prof. Claudio Ronco Slovo autorů Úvod 1 Historie, definice a klasifikace 2 Klasifikace srdečního selhání, akutního a chronického onemocnění ledvin 2.1 Zhoršení funkce ledvin, akutní poškození ledvin 2.2 Chronická onemocnění ledvin 2.3 Akutní a chronické srdeční selhání 3 Epidemiologie kardiorenálních interakcí 4 Patofyziologie kardiorenálních interakcí 4.1 Arteriální plnění a perfuze ledvin 4.2 Zvýšení tlaku v renálních žilách 4.3 Systém renin-angiotenzin-aldosteron 4.4 Sympatický nervový systém 4.5 Kardiorenální anemie 4.6 Poruchy kostního a minerálového metabolismu 4.7 Zánět o nízké-setrvalé aktivitě 5 Akutní kardiorenální syndrom 6 Chronický kardiorenální syndrom 7 Akutní renokardiální syndrom 8 Chronický renokardiální syndrom 9 Sekundární kardiorenální syndrom 10 Management nemocných s kardiorenálními syndromy 10.1 Diuretická léčba 10.2 Ultrafiltrace 10.3 Peritoneální dialýza 10.4 Inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému 10.5 Inotropní podpora 10.6 Nesiritid 10.7 Úprava renální hemodynamiky 10.8 Úprava anemie 10.9 Léčba vlastního onemocnění ledvin 11 Výhledy do budoucna 11.1 Biologické ukazatele kardiorenálního syndromu 11.2 Cystatin C 11.3 Lipokalin asociovaný s neutrofilní gelatinázou 11.4 Molekula poškození ledvin-1 11.5 N-acetyl-β-D-glukózaminidáza 11.6 Interleukin 18 11.7 Jaterní protein vázající mastné kyseliny 11.8 Tubulární enzymurie 12 Nové léčebné možnosti 12.1 Antagonisté vazopresinu 12.2 Antagonisté A1-receptoru adenosinu 12.3 Serelaxin 12.4 Hypertonický roztok chloridu sodného 12.5 Mechanická srdeční podpora Závěry Literatura BIOMEDICÍNSKÁ PŘÍLOHA A Základní technické zázemí v kardiologii B Možnosti purifikace krve v nefrologii Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Rejstřík
MUDr. Štefan Vítko, CSc. Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha Nefrologická klinika 1. LF UK Praha Spoluautor: Ing. Bc. Tomáš Červinka Akademie věd ČR, KGM, Praha

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazeSystémové amyloidózy a jejich léčbaPredialýzaDiabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močovéModerní farmakoterapie autoimunitních chorobFarmakoterapie v těhotenství a při kojení

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.