Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Melanom

Melanom

Imunoterapie a cílená léčba

Ivana Krajsová, Jan Bauer

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 381 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
676,- Kč (běžná cena 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-515-6
Dostupnost:
do týdne
Tato aktuální a praktická monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí srozumitelného výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů kniha popisuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu. V úvodní části knihy se čtenář seznámí s přehledem nejvýznamnějších genetických, biologických a imunologických charakteristik různých typů a forem melanomu, se zvláštním zřetelem na buněčné signální cesty, které jsou rozhodující pro vznik a další vývoj melanomu. Druhá část se zaměřuje na přehledný popis mechanismu účinku jednotlivých způsobů imunoterapie, cílené a biologické léčby, které v současné době již existují a byly schváleny ke klinickému použití, ale též těch, které jsou ve fázi III klinického vývoje. Třetí a čtvrtá část monografie se zabývají existujícími výsledky použití jednotlivých terapeutických možností v klinických studiích. V těchto částech bude probrána jak klinická účinnost, tak bezpečnost a snášenlivost jednotlivých léčiv a léčebných režimů.
Předmluva 1 Nádorová biologie a melanom 1.1 Nádorová biologie 1.2 Buněčný cyklus a jeho regulace 1.3 Programovaná buněčná smrt (apoptóza) 1.4 Autofagie 1.5 Buněčná signalizace 1.6 Melanom jako důsledek nádorové transformace melanocytů 1.7 Genetické změny a nádorová transformace u melanomu 2 Nádorová imunologie 2.1 Nádorová imunologie – souhrn 2.2 Nádorová imunologie – přehled 2.3 Imunokompetentní buňky 2.4 Cytokiny 2.5 Nádorové antigeny melanomu 2.6 Lymfatické uzliny 3 Cílená léčba melanomu inhibitory BRAF a MEK kináz 3.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz – souhrn 3.2 Inhibitory BRAF kinázy 3.3 Inhibitory MEK kinázy 3.4 Kombinovaná léčba inhibitory BRAF a MEK kináz 3.5 Přehled výsledků klinických studií 4 Imunoterapie melanomu 4.1 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – souhrn 4.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – přehled výsledků klinických studií 4.3 Vakcinoterapie 5 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu 5.1 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu – souhrn 5.2 Cílená léčba inhibitory BRAF kinázy 5.3 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity 5.4 Přehled výsledků hodnocení systémové léčby mozkových metastáz melanomu 6 Systémová léčba metastazujícího uveálního melanomu 6.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz 6.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity 6.3 Omezená účinnost imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity u uveálního melanomu 6.4 Současné možnosti systémové léčby u metastazujícího uveálního melanomu 7 Specifická toxicita a nežádoucí účinky systémové léčby u metastazujícího melanomu 7.1 Souhrnné srovnání toxicity cílené léčby a imunoterapie 7.2 Vyšetření před zahájením systémové léčby pokročilého inoperabilního/metastazujícího melanomu 7.3 Postup při zvládání nežádoucích účinků 7.4 Přehledy nežádoucích příhod hlášených v kontrolovaných klinických studiích fáze 2 a 3 8 Závěr Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonky autorů Rejstřík
MUDr. Ivana Krajsová, MBA Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA
Kniha je určena především onkologům a dermatologům.

Doporučujeme

Atlas kožního melanomu.MelanomSentinelová uzlinaCytokiny v klinické medicíněModerní farmakoterapie autoimunitních chorobFarmakoterapie v těhotenství a při kojení

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.