Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Moderní farmakoterapie v neurologii

Moderní farmakoterapie v neurologii

2. vydání

Ivana Štětkářová a kol.

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná, 535 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
676,- Kč (běžná cena 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-529-3
Dostupnost:
skladem
Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává ošetřujícím lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby účinné látky, resp. preparátu. To však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu edice Moderní farmakoterapie. Kniha kolektivu autorů vedených naší přední neuroložkou, prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, Ph.D., byla vyprodána v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnila terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si již nyní vyžádaly přípravu druhého vydání.
Předmluva k 2. vydání Předmluva k 1. vydání Úvod 1 Cerebrovaskulární onemocnění Tomáš Peisker, Miroslava Chýlová, Ondřej Škoda, Ivana Štětkářová 1.1 Ischemická cévní mozková příhoda 1.2 Intracerebrální hemoragie 1.3 Subarachnoidální krvácení 1.4 Mozková žilní trombóza 1.5 Specifické situace při cévním onemocnění mozku 2 Epilepsie Petr Marusič, Zdeněk Vojtěch 3 Úrazy mozku, míchy a periferních nervů Martin Ouzký, Pavel Haninec, Ivana Štětkářová 3.1 Úrazy mozku 3.2 Úrazy míchy 3.3 Úrazy periferních nervů 4 Nitrolební a míšní nádory Robert Tomáš, Markéta Šejdová, Ivana Štětkářová 4.1 Nitrolební nádory 4.2 Nádory páteře 5 Infekce nervového systému Dušan Pícha 6 Primární bolesti hlavy a obličeje Eva Medová, Ivana Štětkářová 6.1 Primární bolesti hlavy 6.2 Bolesti v oblasti obličeje 7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění Ivana Štětkářová, Eva Medová, Eva Havrdová 7.1 Roztroušená skleróza 7.2 Neuromyelitis optica 7.3 Vzácné varianty roztroušené sklerózy 8 A lzheimerova nemoc a jiné demence Aleš Bartoš, Jan Roth 8.1 Alzheimerova nemoc 8.2 Vaskulární demence 8.3 Nemoc s Lewyho tělísky 8.4 Frontotemporální lobární degenerace 8.5 Progresivní supranukleární obrna 8.6 Kortikobazální degenerace 8.7 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 8.8 Normotenzní hydrocefalus 9 Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy Hana Brožová, Jan Roth 9.1 Parkinsonova nemoc 9.2 Parkinsonské syndromy jiného původu než Parkinsonova nemoc 10 Dyskinetické syndromy – tremor, dystonie, chorea, myoklonus, tiky Jan Roth, Hana Brožová 10.1 Tremor 10.2 Dystonie 10.3 Chorea 10.4 Myoklonus 10.5 Tiky 11 Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy Ivana Štětkářová, Jan Roth, Aleš Bartoš 11.1 Multisystémová atrofie 11.2 Wilsonova nemoc (hepatolentikulární degenerace) 11.3 Amyotrofická laterální skleróza 11.4 Spinální svalová atrofie 11.5 Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc) 11.6 Hereditární spastická paraparéza 11.7 Spinocerebelární degenerace 12 Onemocnění periferního nervového systému Edvard Ehler, Ivana Štětkářová 12.1 Radikulopatie 12.2 Polyradikulopatie 12.3 Plexopatie 12.4 Mononeuropatie 12.5 Polyneuropatie 13 Poruchy nervosvalového přenosu Jiří Piťha, Ivana Štětkářová 13.1 Myasthenia gravis 13.2 Toxicky podmíněné poruchy nervosvalového přenosu 13.3 Imunitně podmíněné poruchy nervosvalového přenosu 14 Onemocnění kosterních svalů Edvard Ehler, Ivana Štětkářová 14.1 Svalové dystrofie 14.2 Kongenitální myopatie 14.3 Kongenitální svalové dystrofie 14.4 Zánětlivé myopatie 14.5 Membránové myopatie (poruchy iontových kanálů) 14.6 Metabolické myopatie 14.7 Rhabdomyolýza 14.8 Lékové myopatie 15 Poruchy spánku Karel Šonka 15.1 Nespavost-nemoc 15.2 Centrální poruchy s hypersomnolencí 15.3 Parasomnie 15.4 Poruchy pohybu související se spánkem 16 Vertebrogenní onemocnění Ivana Štětkářová 17 Neurogenetické a metabolické poruchy Václav Boček, Ivana Štětkářová, Edvard Ehler 17.1 Primární mitochondriální poruchy 17.2 Střádavá onemocnění 17.3 Leukodystrofie 17.4 Spinocerebelární degenerace 17.5 Geneticky podmíněná onemocnění periferního nervového systému a míchy 18 Toxická, karenční a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému Edvard Ehler 18.1 Toxická postižení periferního nervového systému 18.2 Toxická poškození centrálního nervového systému 18.3 Karenční postižení periferního a centrálního nervového systému 18.4 Profesionální postižení nervového systému 19 A utoimunitní encefalitidy Martin Elišák, Petr Marusič 20 Deprese u neurologických onemocnění Ivana Štětkářová, Jiří Horáček 21 Bolest Ivana Štětkářová 22 Závrať Jaroslav Jeřábek 22.1 Periferní vestibulární syndromy 22.2 Centrální vestibulární syndromy 23 Spasticita Ivana Štětkářová Přehled použitých zkratek Příloha – Mechanismy účinku léků Léková příloha Seznam ilustrací Medailonek hlavní autorky Rejstřík
Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Kolektiv spoluautorů: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha, NÚDZ, Praha MUDr. Václav Boček Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha MUDr. Hana Brožová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze PharmDr. Aleš Dvořák, MBA, Praha Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Neurologická klinika, Pardubická nemocnice MUDr. Martin Elišák Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA Psychiatrická klinika 3. LF UK a NÚDZ, Praha MUDr. Miroslava Chýlová Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha MUDr. Eva Medová Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha MUDr. Ing. Martin Ouzký Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha MUDr. Jiří Piťha Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Prof. MUDr. Jan Roth, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Markéta Šejdová Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Robert Tomáš, Ph.D. Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Parkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydáníSpasticita a její léčbaRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyIschemické cévní mozkové příhody, 2. vydáníBolesti hlavy v klinické praxiFarmakoterapie v těhotenství a při kojení

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.