Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Oftalmologie

Oftalmologie

Pro pregraduální i postgraduální přípravu

Jarmila Heissigerová a kol.

Formát:
200×265
Vazba:
pevná (V8), 380 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
1100,- Kč (běžná cena 1295,- Kč)
Sleva:
195,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-580-4
Dostupnost:
skladem
Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím zapamatování a vyhledávání potřebných informací. V čele rozsáhlého autorského kolektivu českých oftalmologů stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii, od klasických až po ty nejmodernější. Podobně přehledně je pojata také terapie, opět od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena především oftalmologům, a to jak v rámci přípravy na specializační zkoušky, tak jako příručka pro každodenní ambulantní či nemocniční praxi.
PŘEDMLUVA 1 TEORETICKÉ ZÁKLADY OFTALMOLOGIE | Jarmila Heissigerová 1.1 Stručný historický úvod 1.2 Stručná embryologie oka 1.3 Vrozené vývojové vady oka 1.3.1 Dysgeneze předního segmentu 1.3.2 Vývojová onemocnění rohovky 1.3.3 Vývojová onemocnění uvey 1.3.4 Vývojové poruchy čočky 1.3.5 Vývojová onemocnění sklivce 1.3.6 Vývojová onemocnění sítnice 1.3.7 Vývojová onemocnění zrakového nervu 1.4 Anatomie očního aparátu 1.4.1 Orbita 1.4.2 Okohybné svaly 1.4.3 Cévní zásobení oka 1.4.4 Inervace oka 1.4.5 Adnexa 1.4.6 Oko 1.5 Morfologický základ neurooftalmologie 1.5.1 Anatomie zrakové dráhy 1.5.2 Reakce zornic 1.6 Stručné základy optiky 1.6.1 Optika (fyzikální a geometrická) 1.6.2 Refrakce světla 1.6.3 Prismata 1.6.4 Čočky 1.6.5 Aberace sférických čoček 1.6.6 Lidské oko jako optický systém 1.7 Zpracování signálu v sítnici 1.8 Základy imunologie oka 1.8.1 Imunokompetentní buňky 1.8.2 Oko a jeho imunitní reakce 1.8.3 Imunologická léčba využívaná v oftalmologii 2 VYŠETŘOVACÍ METODY A POSTUPY | Jarmila Heissigerová, Bohdan Kousal 2.1 Anamnéza 2.2 Vyšetření zrakové ostrosti 2.3 Vyšetření oka a jeho okolí 2.4 Štěrbinová lampa 2.5 Přímá oftalmoskopie 2.6 Nepřímá oftalmoskopie 2.7 Tonometrie oka 2.8 Vyšetření slz 2.9 Pachymetrie rohovky 2.10 Gonioskopie 2.11 Kontrastní citlivost 2.12 Amslerova mřížka 2.13 Vyšetření barvocitu 2.14 Vyšetření zorného pole 2.15 Ultrazvuk 2.16 Optická koherenční tomografie 2.17 Angiografie oka 2.18 Autofluorescence fundu 2.19 Elektrofyziologická vyšetření 2.20 Vyšetření okulomotorické rovnováhy 2.21 Hertelův exoftalmometr 2.22 Další specializované testy 2.23 Celková vyšetření pro stanovení příčiny postižení oka 3 REFRAKČNÍ VADY A JEJICH ŘEŠENÍ | Petr Novák, Petr Sklenka 3.1 Refrakční vady oka 3.1.1 Krátkozrakost (myopie) 3.1.2 Dalekozrakost (hypermetropie, hyperopie) 3.1.3 Astigmatismus 3.1.4 Presbyopie 3.1.5 Afakie a pseudofakie 3.1.6 Doporučená vyšetření 3.2 Korekce refrakčních vad 3.2.1 Brýlová korekce 3.2.2 Korekce kontaktními čočkami 3.2.3 Laserová korekce 3.2.4 Refrakční nitrooční zákroky 4 ONEMOCNĚNÍ OČNÍCH ADNEX | Pavel Kuthan, Jarmila Heissigerová 4.1 Nemoci očních víček 4.1.1 Poruchy víček jako celku 4.1.2 Infekční záněty víček 4.1.3 Neinfekční afekce víček 4.1.4 Nádory víček 4.2 Onemocnění řas a obočí 4.2.1 Onemocnění řas 4.2.2 Změny obočí 4.3 Onemocnění slzných cest 4.3.1 Záněty slzné žlázy (dacryoadenitis) 4.3.2 Nádory slzné žlázy 4.3.3 Záněty slzného vaku (dacryocystitis) 4.3.4 Neprůchodnost slzných cest 5 NEMOCI SPOJIVKY | Aneta Klímová, Lukáš Huňa 5.1 Degenerativní onemocnění spojivky 5.1.1 Pinguekula 5.1.2 Spojivková cysta 5.1.3 Konjunktivochaláza 5.1.4 Pterygium 5.2 Záněty spojivek 5.2.1 Infekční záněty spojivek 5.2.2 Neinfekční záněty spojivek 5.3 Syndrom suchého oka 5.4 Nádory spojivky 5.4.1 Melanocytární epidermální nádory spojivky 5.4.2 Nemelanocytární epidermální nádory spojivky 5.4.3 Stromální nádory spojivky 5.4.4 Metastatické postižení spojivky 6 NEMOCI ROHOVKY | Pavlína Skalická, Petra Lišková, Lukáš Huňa 6.1 Degenerativní onemocnění rohovky 6.2 Rohovkové dystrofie 6.3 Metabolická onemocnění s ukládáním substancí v rohovkách 6.4 Ektatické poruchy rohovky 6.4.1 Keratokonus 6.4.2 Pelucidní marginální degenerace 6.4.3 Keratoglobus 6.5 Záněty rohovky (keratitidy) 6.5.1 Keratitidy infekční 6.5.2 Neinfekční a jiné keratitidy/keratopatie 6.6 Chirurgické techniky 6.6.1 Spojivkový lalok podle Gundersena 6.6.2 Transplantace amniové membrány 6.6.3 Keratoplastika 6.6.4 Keratoprotéza 7 NEMOCI EPISKLÉRY A SKLÉRY | Jarmila Heissigerová 7.1 Episkleritidy 7.2 Skleritidy 7.2.1 Neinfekční skleritidy 7.2.2 Infekční skleritidy 8 NEMOCI ČOČKY | Petr Sklenka 8.1 Příčiny rozvoje katarakty 8.2 Klinické projevy katarakty 8.3 Léčba katarakty 8.3.1 Předoperační péče 8.3.2 Operační techniky 8.3.3 Pooperační péče 8.4 Nitrooční čočky – IOČ 8.5 Vybrané rizikové stavy 8.6 Komplikace léčby katarakty a jejich řešení 8.7 Změny pozice čočky v oku 8.8 Vrozená katarakta a další vývojové vady čočky 9 UVEITIDY | Petra Svozílková, Michaela Brichová 9.1 Infekční uveitidy 9.1.1 Herpetické uveitidy 9.1.2 Oční toxoplasmóza 9.1.3 Oční toxokaróza 9.1.4 Tuberkulóza 9.1.5 Syfilis 9.1.6 Borelióza – lymeská nemoc 9.1.7 Oční projevy nemoci kočičího škrábnutí 9.1.8 Endoftalmitida 9.2 Neinfekční uveitidy 9.2.1 Neinfekční uveitidy bez systémového onemocnění 9.2.2 Neinfekční uveitidy při systémovém onemocnění 9.3 Uveální maskující syndromy 9.3.1 Benigní uveální maskující syndromy 9.3.2 Maligní uveální maskující syndromy 10 NEMOCI SÍTNICE | Bohdana Kalvodová, Zora Dubská, Bohdan Kousal, Marcela Michaličková, Jarmila Heissigerová 10.1 Cévní onemocnění sítnice 10.1.1 Venózní sítnicová okluze 10.1.2 Arteriální sítnicová okluze 10.1.3 Diabetická retinopatie 10.1.4 Hypertenzní retinopatie 10.1.5 Makroaneurysma sítnicové cévy 10.1.6 Coatsova choroba (morbus Coats) 10.1.7 Retinopatie nedonošených 10.2 Odchlípení sítnice 10.2.1 Rhegmatogenní odchlípení sítnice 10.2.2 Trakční odchlípení sítnice 10.2.3 Exsudativní odchlípení sítnice 10.3 Choroby vitreomakulárního rozhraní 10.3.1 Vitreomakulární rozhraní 10.3.2 Primární (idiopatická) makulární díra 10.3.3 Epimakulární membrána 10.4 Chirurgická metoda pars plana vitrektomie 10.4.1 Indikace 10.4.2 Základní principy a cíle chirurgie 10.5 Hereditární onemocnění sítnice 10.5.1 Dystrofie sítnice 10.5.2 Dystrofie cévnatky 10.6 Získaná onemocnění makuly 10.6.1 Centrální serózní chorioretinopatie 10.6.2 Věkem podmíněná makulární degenerace 10.6.3 Degenerativní myopie 10.6.4 Cystoidní makulární edém 10.6.5 Angioidní pruhy 10.6.6 Parafoveální (juxtafoveální) retinální teleangiektazie 11 GLAUKOM | Marek Fichtl, Eva Růžičková, Lucie Rezková 11.1 Primární glaukom s otevřeným úhlem 11.2 Primární uzávěr úhlu, glaukom s uzavřeným úhlem 11.3 Sekundární glaukomy 11.3.1 Sekundární glaukomy s otevřeným komorovým úhlem 11.3.2 Sekundární glaukomy s uzavřeným komorovým úhlem 11.4 Glaukomy dětského věku 11.4.1 Primární kongenitální glaukom 11.4.2 Primární juvenilní glaukom (juvenilní glaukom s otevřeným úhlem) 11.4.3 Sekundární glaukomy v dětském věku 11.5 Léčba glaukomu 11.5.1 Konzervativní léčba 11.5.2 Léčba laserová 11.5.3 Chirurgická léčba glaukomu 12 NITROOČNÍ NÁDORY | Johana Glezgová 12.1 Uveální melanocytické nádory 12.1.1 Névus 12.1.2 Uveální melanom 12.1.3 Melanocytom 12.2 Uveální nemelanocytární nádory 12.2.1 Osteom 12.2.2 Neurofibrom 12.2.3 Neurilemom (schwannom) 12.2.4 Leiomyom 12.2.5 Juvenilní xantogranulom 12.3 Nádory uveálního epitelu 12.3.1 Meduloepiteliom (dyktiom) 12.3.2 Adenom, adenokarcinom 12.4 Vaskulární tumory 12.4.1 Ohraničený uveální hemangiom 12.4.2 Difuzní uveální hemangiom 12.4.3 Kapilární hemangiom 12.4.4 Kavernózní hemangiom 12.4.5 Racemózní hemangiom 12.4.6 Vazoproliferativní tumor 12.5 Uveální metastázy 12.6 Tumory sítnice a optického nervu 12.6.1 Retinoblastom 12.6.2 Gliální tumory 12.6.3 Hypertrofie pigmentového epitelu sítnice 12.7 Nitrooční lymfomy a leukemie 12.7.1 Primární nitrooční lymfom 12.7.2 Leukemie 12.8 Fakomatózy 12.8.1 Neurofibromatóza 12.8.2 Tuberózní skleróza – Bournevillova choroba 12.8.3 Von Hippelův-Lindauův syndrom – angiomatosis retinocerebellaris 12.8.4 Sturgeův-Weberův syndrom – encefalofaciální kavernózní hemangiomatóza 12.8.5 Wyburnův-Masonův syndrom 12.8.6 Ataxia teleangiectatica 12.8.7 Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom 12.9 Léčba nitroočních nádorů 12.9.1 Periodické sledování 12.9.2 Laserová fotokoagulace 12.9.3 Transpupilární termoterapie (TTT) 12.9.4 Fotodynamická terapie (PTD) 12.9.5 Radioterapie 12.9.6 Chirurgická léčba 12.9.7 Kombinace metod 12.9.8 Chemoterapie a biologická léčba 13 NEUROOFTALMOLOGIE | Pavel Diblík 13.1 Poruchy zorného pole 13.2 Poruchy zornicových reakcí 13.3 Supra- a internukleární poruchy hybnosti 13.4 Nystagmus 13.4.1 Nystagmus fyziologický a experimentální 13.4.2 Nystagmus okulogenní 13.4.3 Nystagmus neurogenní (centrální) 13.4.4 Nystagmus otogenní 13.5 Obrna okohybných nervů 13.5.1 Obrna nervus oculomotorius (n. III) 13.5.2 Obrna nervus trochlearis (n. IV) 13.5.3 Obrna nervus abducens (n. VI) 13.6 Syndrom kavernózního splavu 13.6.1 Karotidokavernózní píštěl 13.6.2 Pituitární apoplexie 13.7 Myasthenia gravis 13.8 Poruchy inervace n. trigeminus (n. V) 13.9 Porucha n. facialis (n. VII) 13.10 Otok terče zrakového nervu 13.10.1 Neuritida zrakového nervu 13.10.2 Městnavá papila 13.10.3 Ischemická neuropatie 13.11 Atrofie optiku 13.12 Funkční (neorganické) poruchy zrakových funkcí 13.12.1 Simulace 13.12.2 Psychosomatické postižení zraku (hysterie, konverzní porucha) 14 NEMOCI OČNICE | Pavel Diblík 14.1 Neinfekční záněty očnice 14.1.1 Zánětlivý pseudotumor očnice 14.1.2 Endokrinní orbitopatie očnice 14.2 Infekční záněty očnice 14.2.1 Preseptální orbitocelulitida 14.2.2 Retroseptální orbitocelulitida 14.3 Nádory očnice 14.3.1 Primární nádory očnice 14.3.2 Sekundární nádory očnice 14.3.3 Metastatické nádory očnice 14.4 Nenádorové expanze v očnici 15 DĚTSKÁ OFTALMOLOGIE A STRABISMUS | Marcela Michaličková 15.1 Úvod 15.1.1 Fyziologie binokulárního vidění 15.1.2 Patologie binokulárního vidění 15.1.3 Motilita očí 15.1.4 Fyziologický zrakový vývoj 15.1.5 Vývoj refrakce 15.1.6 Korekce refrakčních vad u dětí 15.2 Amblyopie 15.2.1 Klasifikace amblyopie dle vyvolávající příčiny 15.2.2 Diagnóza amblyopie 15.2.3 Léčba amblyopie 15.3 Strabismus (šilhání) 15.3.1 Klasifikace strabismu 15.3.2 Etiologie konkomitantního strabismu 15.3.3 Diagnostické vyšetřovací metody 15.3.4 Léčba konkomitantního strabismu 15.3.5 Pseudostrabismus 15.3.6 Heteroforie 15.4 Klinické jednotky konkomitantního strabismu 15.4.1 Ezotropie 15.4.2 Exotropie 15.4.3 Vertikální strabismus 15.4.4 Smíšené a speciální formy 16 TRAUMATOLOGIE OKA | Bohdana Kalvodová, Pavel Diblík, Jarmila Heissigerová 16.1 Mechanická poškození oka 16.1.1 BETT klasifikace 16.1.2 Kontuze 16.2 Poškození zářením 16.3 Poleptání 16.4 Poškození teplem 16.5 Úrazy očnice a očních adnex 16.5.1 Úrazy víček a periokulární krajiny 16.5.2 Úrazy „měkké očnice“ 16.5.3 Úrazy kostěné očnice SUMMARY / ANOTACE PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ MEDAILONEK HLAVNÍ AUTORKY REJSTŘÍK

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.