Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Péče v závěru života

Péče v závěru života

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 149 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
208,- Kč (běžná cena 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-496-8
Dostupnost:
skladem
Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. Kniha je tematicky rozdělena na dvě části. V první části se čtenář seznámí s terminologickým vymezením a historickým vývojem péče o terminálně nemocné, včetně významných průkopnických osobností v této oblasti. Ve druhé části se kniha specificky zaměřuje na úzkost ze smrti, důstojnost, sociální podporu v institucionálním prostředí a duchovní podporu v současné sekulární společnosti, čímž je v české zdravotnické literatuře zcela ojedinělá. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích při institucionální péči o pacienta v závěru života.
Přehled použitých zkratek Předmluva autorky Úvod 1 Terminologické vymezení 1.1 Paliativní péče 1.2 Hospicová péče 1.3 Péče v závěru života 2 Historické aspekty péče v závěru života 2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče 2.2 16. až 18. století 2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče 2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče 2.5 Období inovace a specializace hospicové péče 2.6 Institucionalizace péče o umírající ve 20. a 21. století 2.7 Hospicová a paliativní péče v České republice 3 Důstojnost 3.1 Definování důstojnosti 3.2 Význam důstojnosti 3.3 Důstojné umírání 3.4 Model důstojnosti nevyléčitelně nemocných 3.5 Aktivity podporující zachování důstojnosti 4 Úzkost ze smrti 4.1 Filozofická a morální východiska 4.2 Typy úzkosti ze smrti 4.3 Determinanty úzkosti ze smrti 4.4 Důsledky úzkosti ze smrti 4.5 Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti 4.6 Diagnóza Úzkost ze smrti v ošetřovatelské praxi v zahraničí 4.7 Diagnóza Úzkost ze smrti v české ošetřovatelské praxi 5 Sociální podpora 5.1 Podpora rodinných příslušníků při institucionální péči o umírající 5.2 Aktivity podporující rodinu v NIC intervenci Péče o umírající 6 Duchovní podpora 6.1 Role spirituality a religiozity v nemoci 6.2 Spiritualita a závěr života 6.3 Spiritualita a ošetřovatelská péče 6.4 NIC intervence Duchovní podpora 6.5 Intervence Duchovní podpora v české ošetřovatelské praxi 6.6 Problémy spojené s realizací ošetřovatelských aktivit duchovní podpory Závěr Souhrn Summary Literatura Restřík jmenný Rejstřík věcný

Doporučujeme

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchKlinická psychofarmakologieAbeceda diabetuSepseFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníVelký lékařský slovník, 10. vydání

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.