Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Pneumologie

Pneumologie

3. vydání

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol.

Formát:
200 × 265 mm
Vazba:
pevná (V8), 645 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
1270,- Kč (běžná cena 1495,- Kč)
Sleva:
225,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-538-5
Dostupnost:
do týdne
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku. Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP. Hlavní autoři opět přizvali k práci na knize přední experty jednotlivých podoborů a klíčových témat moderní pneumologie ze všech významných pracovišť České republiky.
Předmluva ke třetímu vydání Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání Úvod I. VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII 1 Anamnéza a fyzikální vyšetření v pneumologii Vladimír Koblížek, Vítězslav Kolek, Jaromír Zatloukal 1.1 Úvod 1.2 Anamnéza 1.3 Fyzikální vyšetření u plicních chorob 1.4 Závěr – perspektivy 2 Biochemická a hematologická vyšetření v pneumologii Libor Fila 2.1 Úvod 2.2 Přehled metod 2.3 Jednotlivé metody 2.4 Závěr – perspektivy 3 Imunitní systém respiračního ústrojí a imunologické vyšetřovací metody v pneumologii Ilja Stříž 3.1 Úvod 3.2 Anatomická struktura imunitního systému 3.3 Imunitní reakce 3.4 Imunologické vyšetřovací metody 3.5 Závěr – perspektivy 4 Principy imunogenetických vyšetřovacích metod Eva Kriegová, Martin Petřek 4.1 Úvod 4.2 Přehled metod používaných v imunogenetice 4.3 Principy nejčastěji používaných metod 4.4 Závěr – perspektivy 5 Mikrobiologické vyšetřovací postupy v diagnostice plicních nemocí Milan Kolář 5.1 Úvod 5.2 Přehled metod 5.3 Vlastní mikrobiologické metody 5.4 Odběr materiálu a jeho transport do laboratoře 5.5 Závěr – perspektivy 6 Mikromorfologická vyšetření u patologických stavů respiračního traktu Aleš Ryška 6.1 Úvod 6.2 Přehled metod 6.3 Jednotlivé metody 6.4 Závěr – perspektivy 7 Zobrazovací metody Jaroslav Polák, Pavel Koranda, Vratislav Sedlák, Petr Bachan 7.1 Radiologické vyšetřovací metody Jaroslav Polák 7.2 Radionuklidové vyšetřovací metody Pavel Koranda 7.3 Vyšetřování hrudníku ultrazvukem Vratislav Sedlák, Petr Bachan 8 Vyšetřování plicních funkcí Jana Kociánová 8.1 Úvod 8.2 Přehled metod 8.3 Jednotlivé metody 8.4 Shrnutí 8.5 Závěr – perspektivy 9 Endoskopické a punkční vyšetřovací techniky Vítězslav Kolek, Vratislav Sedlák 9.1 Diagnostická bronchologie Vítězslav Kolek 9.2 Punkční techniky v pneumologii Vratislav Sedlák, Vítězslav Kolek II. ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST 10 Akutní tracheobronchitida Vítězslav Kolek 10.1 Definice 10.2 Epidemiologie 10.3 Etiologie a patogeneze 10.4 Klinický obraz 10.5 Diagnostika 10.6 Léčba 10.7 Diferenciální diagnóza 10.8 Prognóza 11 Jiná onemocnění průdušnice Vítězslav Kolek 11.1 Jiné záněty průdušnice 11.2 Vrozená onemocnění 11.3 Onemocnění nejasné etiologie 11.4 Nádory průdušnice 11.5 Stenóza průdušnice 11.6 Transplantace průdušnice 12 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Viktor Kašák, Vladimír Koblížek 12.1 Souhrn 12.2 Definice 12.3 Definice exacerbace 12.4 Epidemiologie 12.5 Etiologie a patogeneze 12.6 Klinický obraz 12.7 Diagnostika, klasifikace a vyšetřovací metody 12.8 Monitorování 12.9 Léčba stabilizované nemoci 12.10 Nefarmakologická léčba 12.11 Léčba exacerbace 12.12 Diferenciální diagnóza 12.13 Prognóza 13 Asthma bronchiale Viktor Kašák, Milan Teřl 13.1 Souhrn 13.2 Definice 13.3 Definice exacerbace 13.4 Epidemiologie 13.5 Etiologie a patogeneze 13.6 Klinický obraz 13.7 Diagnostika 13.8 Léčba 13.9 Diferenciální diagnóza 13.10 Prognóza 14 Bronchiektazie Vítězslav Kolek 14.1 Souhrn 14.2 Definice 14.3 Epidemiologie 14.4 Etiologie a etiopatogeneze 14.5 Klinický obraz 14.6 Diagnostika 14.7 Léčba 14.8 Diferenciální diagnóza 14.9 Prognóza 15 Bronchiolitidy Vítězslav Kolek 15.1 Souhrn 15.2 Definice 15.3 Epidemiologie 15.4 Etiologie a patogeneze 15.5 Klinický obraz 15.6 Diagnostika 15.7 Některé klinicky významné typy bronchiolitid 15.8 Léčba 15.9 Diferenciální diagnóza 15.10 Prognóza III. ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ PLIC 16 Infekční pneumonie Vítězslav Kolek, Jana Skřičková 16.1 Souhrn 16.2 Definice 16.3 Epidemiologie 16.4 Etiologie a patogeneze 16.5 Klinický obraz 16.6 Diagnostika Jana Skřičková 16.7 Léčba Jana Skřičková 16.8 Diferenciální diagnóza 16.9 Prognóza 17 Neinfekční záněty plic Vítězslav Kolek 17.1 Definice 17.2 Epidemiologie 17.3 Etiologie a patogeneze 17.4 Aspirační pneumonie 17.5 Inhalační pneumonie 17.6 Ostatní neinfekční pneumonie – pneumonitidy 17.7 Diferenciální diagnóza 17.8 Prognóza 18 Plicní absces Vítězslav Kolek 18.1 Definice 18.2 Epidemiologie 18.3 Etiologie a patogeneze 18.4 Klinický obraz 18.5 Diagnostika 18.6 Léčba 18.7 Diferenciální diagnóza 18.8 Prognóza IV. TUBERKULÓZA A JINÉ MYKOBAKTERIÓZY 19 Tuberkulóza Vítězslav Kolek 19.1 Souhrn 19.2 Definice 19.3 Epidemiologie 19.4 Etiologie a patogeneze 19.5 Klinický obraz 12 19.6 Mimoplicní tuberkulóza 19.7 Diagnostika 19.8 Léčba 19.9 Diferenciální diagnóza 19.10 Prognóza 19.11 Dozor a dohled 19.12 Prevence – BCG vakcinace 19.13 Chemoprofylaxe dětí v ČR 20 Netuberkulózní mykobakteriózy Vítězslav Kolek 20.1 Definice 20.2 Epidemiologie 20.3 Etiologie a patogeneze 20.4 Klinický obraz 20.5 Diagnostika 20.6 Léčba 20.7 Diferenciální diagnóza 20.8 Prognóza 20.9 Dispenzární péče V. INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY 21 Obecná charakteristika intersticiálních plicních procesů Martina Vašáková 21.1 Souhrn 21.2 Definice 21.3 Epidemiologie 21.4 Etiologie a patogeneze 21.5 Klinický obraz 21.6 Diagnostika 21.7 Multidisciplinární diskuze 21.8 Léčba 21.9 Prognóza 21.10 Akutní exacerbace IPP 22 Idiopatické intersticiální pneumonie Martina Vašáková 22.1 Hlavní idiopatické intersticiální pneumonie 22.2 Vzácné idiopatické intersticiální pneumonie 22.3 Neklasifikovatelné idiopatické intersticiální pneumonie 22.4 Syndrom kombinované fibrózy a emfyzému 23 Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy Vítězslav Kolek 23.1 Sarkoidóza 23.2 Granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova granulomatóza) 23.3 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (Syndrom Churga-Straussové) 23.4 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk 23.5 Jiné granulomatózy 23.6 Granulomatózy u primárních poruch imunity Martina Doubková 24 Exogenní postižení plicního intersticia Martina Vašáková 24.1 Exogenní alergická alveolitida 24.2 Pneumokoniózy 24.3 Polékové poškození plic 24.4 Ilegální drogy 24.5 Postiradiační pneumonie/fibróza 25 Postižení plic u systémových onemocnění, vaskulitid a idiopatických střevních zánětů Martina Vašáková, Vítězslav Kolek 25.1 Postižení plic u systémových nemocí pojiva 25.2 Postižení plic u systémových vaskulitid 25.3 Difuzní alveolární hemoragie 25.4 Plicní postižení u idiopatických střevních zánětů 26 Vzácné intersticiální plicní procesy Martina Vašáková 26.1 Intersticiální plicní procesy spojené s eozinofilií 26.2 Amyloidóza 26.3 Alveolární proteinóza 26.4 Lymfangioleiomyomatóza 26.5 Plicní alveolární mikrolitiáza VI. NÁDORY PLIC A PRŮDUŠEK 27 Karcinom plic Jana Skřičková 27.1 Definice 27.2 Dělení karcinomu plic podle biologických vlastností a morfologická klasifikace 27.3 Epidemiologie 27.4 Etiologie 27.5 Klinický obraz 27.6 Diagnostika 27.7 Diferenciální diagnostika 27.8 Léčba Vítězslav Kolek 27.9 Prognóza 27.10 Registry nákladné léčby karcinomu plic 28 Jiné nádory plic a průdušek Jana Skřičková 28.1 Karcinoid 28.2 Vzácné typy karcinomu plic 28.3 Benigní nádory plic a průdušek 29 Sekundární nádory plic Jana Skřičková 29.1 Definice 29.2 Epidemiologie 29.3 Diagnostika 29.4 Léčba 29.5 Prognóza VII. ONEMOCNĚNÍ PLEURY 30 Pleuritida Vladimír Koblížek 30.1 Souhrn 30.2 Definice, etiopatogeneze 30.3 Epidemiologie 30.4 Klinický obraz 30.5 Diagnostika 30.6 Léčba 30.7 Diferenciální diagnóza 30.8 Prognóza 31 Pleurální výpotek Vladimír Koblížek 31.1 Souhrn 31.2 Definice, etiopatogeneze 31.3 Epidemiologie 31.4 Klinický obraz 31.5 Diagnostika 31.6 Léčba 31.7 Diferenciální diagnóza 31.8 Prognóza 32 Pneumotorax Vladimír Koblížek 32.1 Souhrn 32.2 Patofyziologie 32.3 Definice, klasifikace 32.4 Epidemiologie 32.5 Klinický obraz 32.6 Diagnostika 32.7 Diferenciální diagnóza 32.8 Léčba 32.9 Prognóza 33 Nádory pleury Vítězslav Kolek 33.1 Maligní mezoteliom pleury 33.2 Jiné primární nádory pleury 33.3 Sekundární nádory pleury VIII. ONEMOCNĚNÍ MEDIASTINA 34 Nádory mediastina Jana Skřičková 34.1 Definice a epidemiologie 34.2 Klinický obraz (mediastinální symptomy a syndromy) 34.3 Diagnostika 34.4 Diferenciální diagnóza 34.5 Dělení nádorů mediastina 34.6 Prognóza 35 Záněty mediastina Jana Skřičková 35.1 Definice a etiologie 35.2 Klinický obraz 35.3 Diagnostika 35.4 Diferenciální diagnóza 35.5 Léčba 35.6 Prognóza IX. ONEMOCNĚNÍ PLICNÍHO OBĚHU 36 Plicní embolie Pavel Jansa 36.1 Souhrn 36.2 Definice 36.3 Epidemiologie 36.4 Etiologie a patogeneze 36.5 Klinický obraz 36.6 Diagnostika 36.7 Léčba 37 Chronická plicní hypertenze Pavel Jansa 37.1 Plicní arteriální hypertenze 37.2 Plicní venookluzivní nemoc a plicní kapilární hemangiomatóza 37.3 Perzistující plicní hypertenze novorozenců 37.4 Plicní hypertenze při postižení levého srdce 37.5 Plicní hypertenze u respiračních onemocnění 37.6 Chronická tromboembolická plicní hypertenze X. SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE A HYPOVENTILACE 38 Syndrom spánkové apnoe Vladimír Koblížek 38.1 Souhrn 38.2 Definice 38.3 Epidemiologie 38.4 Klinický obraz 38.5 Diagnostika 38.6 Léčba 38.7 Diferenciální diagnóza 38.8 Prognóza 39 Hypoventilační syndromy Vladimír Koblížek 39.1 Souhrn 39.2 Definice 39.3 Epidemiologie 39.4 Klinický obraz 39.5 Diagnostika 39.6 Léčba 39.7 Diferenciální diagnóza 39.8 Prognóza XI. RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE 40 Respirační insuficience Vítězslav Kolek 40.1 Souhrn 40.2 Definice 40.3 Epidemiologie 40.4 Etiologie a patogeneze 40.5 Klinický obraz 40.6 Diagnostika 40.7 Léčba 41 Syndrom akutní dechové tísně Vítězslav Kolek, Petr Jakubec 41.1 Definice 41.2 Etiologie a patogeneze 41.3 Klinický obraz 41.4 Diagnostika 41.5 Léčba 41.6 Diferenciální diagnóza 41.7 Prognóza XII. VROZENÁ ONEMOCNĚNÍ PLIC 42 Vývojové vady Vítězslav Kolek 42.1 Definice 42.2 Etiologie a patogeneze 42.3 Anomálie plicní tkáně 42.4 Anomálie průdušnice a bronchů 42.5 Anomálie mezilalokových štěrbin 42.6 Anomálie plicních cév 42.7 Anomálie hrudní stěny 42.8 Anomálie bránice 43 Cystická fibróza Libor Fila 43.1 Souhrn 43.2 Definice 43.3 Epidemiologie 43.4 Patofyziologie 43.5 Klinický obraz 43.6 Plicní exacerbace u CF 43.7 Diagnostika 43.8 Léčba 43.9 Diferenciální diagnóza 43.10 Prognóza 44 Deficit alfa1-antitrypsinu Vladimír Koblížek 44.1 Souhrn 44.2 Definice 44.3 Epidemiologie 44.4 Klinický obraz 44.5 Diagnostika 44.6 Léčba 44.7 Diferenciální diagnóza 44.8 Prognóza XIII. POŠKOZENÍ PLIC VLIVY ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ 45 Poškození plic vlivy zevního prostředí Martina Šterclová 45.1 Výšková nemoc 45.2 Létání letadlem a plicní nemoci 45.3 Potápění a plicní nemoci 45.4 Termické plicní poškození a respirační důsledky inhalace zplodin hoření 45.5 Akutní a chronické poškození plic vzniklé v důsledku inhalace toxických par a plynů XIV. SPECIÁLNÍ TERAPEUTICKÉ POSTUPY 46 Terapeutická bronchologie Vítězslav Kolek 46.1 Úvod 46.2 Přehled používaných metod a technologií 46.3 Jednotlivé metody 46.4 Závěr – perspektivy 47 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie Vladimír Bartoš, Vladimír Koblížek 47.1 Úvod 47.2 Přehled metod a způsobů DDOT 47.3 Vlastní aplikace DDOT 47.4 Závěr – perspektivy 48 Zákroky v intenzivní pneumologii Vratislav Sedlák 48.1 Úvod 48.2 Seznam metod 48.3 Metody a postupy v intenzivní péči v pneumologii 48.4 Závěr – perspektivy 49 Plicní rehabilitace Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Vladimír Koblížek, Michal Kopecký 49.1 Úvod 49.2 Přehled významů a cílů plicní rehabilitace 49.3 Struktura plicní rehabilitace 49.4 Závěr – perspektivy XV. METODY HRUDNÍ CHIRURGIE 50 Diagnostika a léčba hrudních traumat Robert Lischke 50.1 Úvod 50.2 Stavy bezprostředně ohrožující život způsobené poraněním hrudníku 50.3 Poranění hrudníku s větším časovým prostorem pro diagnózu a léčbu 50.4 Závěr 51 Chirurgická diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Vladislav Hytych, Alice Tašková 51.1 Úvod 51.2 Přehled hrudních výkonů u zánětlivých procesů 51.3 Vlastní výkony 51.4 Indikace k chirurgické léčbě tuberkulózy 51.5 Závěr – perspektivy 52 Metody hrudní onkochirurgie Jiří Klein 52.1 Úvod 52.2 Přehled klasických operačních postupů 52.3 Typy operačních výkonů 52.4 Závěr – perspektivy XVI. PROBLEMATIKA TRANSPLANTACE PLIC 53 Transplantace plic a srdce a plic Robert Lischke, Martina Vašáková 53.1 Transplantace plic 53.2 Transplantace srdce a plic XVII. FARMAKOEKONOMIKA 54 Farmakoekonomika v pneumologii Viktor Kašák 54.1 Úvod do farmakoekonomiky 54.2 Mechanismus stanovení cen a úhrad léčiv v České republice 54.3 Farmakoekonomika v pneumologické praxi v ČR 54.4 Role odborných společností v systému regulace úhrad Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Medailonky autorů Rejstřík
Kniha je určena především pro pneumology – jak pro přípravu na specializační zkoušky, tak jako příručka pro každodenní praxi – dále pro onkology, alergology, kardiology, lékaře ostatních interních oborů, pediatry či intenzivisty.

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníMyasthenia gravis – obávaná diagnóza?

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.