Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Praktická diabetologie

Praktická diabetologie

6. aktualizované a doplněné vydání

Terezie Pelikánová, Vladimír Bartoš a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 815 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
1015,- Kč (běžná cena 1195,- Kč)
Sleva:
180,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-559-0
Dostupnost:
skladem
Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo nutné významně přepracovat téměř všechny kapitoly. Text šestého vydání je obohacen o novinky ve farmakologické léčbě hyperglykemie, o zkušenosti s novými technologiemi či novými možnostmi v léčbě projevů metabolického syndromu, o komplexní léčbu dyslipidemie a hypertenze, o orientaci v protidestičkové a antikoagulační léčbě a v neposlední řadě o indikace pacientů k metabolické chirurgii. Monografie zohledňuje také některé změny v názorech na vybrané aspekty léčby diabetu, například ve využití skupinové edukace či léčbě diabetických komplikací.
Předmluva k 6. vydání 1 Základní poznatky o diabetu 1.1 Historický přehled V. Bartoš 1.2 Fyziologie glukoregulace T. Pelikánová 1.3 Struktura Langerhansových ostrůvků V. Bartoš 1.4 Sekrece inzulinu T. Pelikánová, V. Bartoš 1.5 Účinek inzulinu a inzulinová rezistence T. Pelikánová 1.6 Glukagon V. Bartoš 1.7 Inkretiny V. Bartoš 1.8 Epidemiologie diabetu V. Bartoš, O. Cinek, T. Pelikánová 2 Klasifikace a patogeneze diabetu 2.1 Klasifikace a diagnostika diabetu a poruch glukózové homeostázy T. Pelikánová 2.2 Patogeneze a průběh diabetu 1. typu O. Cinek, Z. Šumník, L. Petruželková 2.3 Patogeneze a průběh diabetu 2. typu T. Pelikánová 2.4 Metabolický syndrom (Syndrom inzulinové rezistence) T. Pelikánová, Z. Vlasáková 2.5 Genetické vyšetření při diabetu Š. Průhová, J. Lebl 2.6 Ostatní specifické typy diabetu F. Saudek, V. Bartoš 3 Léčba diabetu 3.1 Cíle léčby a léčebný plán T. Pelikánová 3.2 Dieta A. Jirkovská, V. Havlová 3.3 Fyzická aktivita a diabetes A. Jirkovská, Z. Rušavý, T. Pelikánová 3.4 Perorální antidiabetika a lékové interakce T. Pelikánová, T. Sechser 3.5 Léčiva ovlivňující inkretinový systém T. Pelikánová 3.6 Léčba inzulinem T. Pelikánová, M. Dryáková, R. Kožnarová 3.7 Edukace diabetiků A. Jirkovská 3.8 Samostatná kontrola diabetu a úpravy léčebného režimu A. Jirkovská, R. Kožnarová 3.9 Dyslipidemie T. Pelikánová 3.10 Obezita a diabetes T. Pelikánová, M. Haluzík 3.11 Hypertenze T. Pelikánová, R. Komers, V. Bartoš 3.12 Protidestičková léčba a antikoagulační léčba D. Karetová, T. Pelikánová 4 Akutní komplikace diabetu 4.1 Hypoglykemie F. Saudek, T. Pelikánová 4.2 Hyperglykemie P. Bouček 5 Chronické komplikace diabetu 5.1 Patogeneze vaskulárních komplikací diabetu J. Škrha 5.2 Diabetické onemocnění ledvin T. Pelikánová, O. Viklický, F. Saudek, P. Bouček 5.3 Oční komplikace diabetu T. Sosna 5.4 Periferní diabetická neuropatie H. Vondrová 5.5 Diabetická makroangiopatie T. Pelikánová, J. Válek 5.6 Ischemická choroba srdeční V. Staněk 5.7 Diabetická kardiomyopatie T. Pelikánová, P. Lupínek 5.8 Diabetes mellitus a centrální nervový systém H. Vondrová 5.9 Syndrom diabetické nohy A. Jirkovská 5.10 Gastroenterologické poruchy V. Bartoš 5.11 Diabetes mellitus při chorobách exokrinního pankreatu F. Saudek, V. Bartoš 5.12 Nealkoholová jaterní steatóza a steatohepatitida T. Pelikánová, M. Haluzík 5.13 Postižení pohybového aparátu V. Bartoš 5.14 Osteoporóza a diabetes mellitus P. Broulík 5.15 Kožní onemocnění a diabetes A. Jirkovská, J. Hercogová 5.16 Spánková apnoe a metabolický syndrom (diabetes 2. typu) R. Tkáčová, Z. Dorková, Z. Sopková 5.17 Alzheimerova nemoc a diabetes M. Haluzík 6 Speciální problémy diabetu 6.1 Infekce F. Saudek 6.2 Diabetes a těhotenství K. Andělová 6.3 Příprava diabetika k chirurgickému výkonu V. Bartoš 6.4 Enterální a parenterální výživa u diabetiků Z. Rušavý 6.5 Transplantace u diabetiků F. Saudek 6.6 Péče o chrup a ústní dutinu u diabetiků V. Ščigel 6.7 Diabetes a endokrinopatie J. Brunová 6.8 Štítná žláza a diabetes V. Zamrazil, K. Vondra 6.9 Zvláštnosti v péči o dětské diabetiky J. Venháčová 6.10 Diabetes ve stáří T. Pelikánová 6.11 Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků T. Hrachovinová, A. Jirkovská, T. Pelikánová 6.12 Sexuální problémy A. Jirkovská, L. Daneš 6.13 Poruchy sluchu při diabetu V. Bartoš 6.14 Sociální a posudkové aspekty léčby diabetu Z. Vítková, T. Pelikánová 6.15 Řízení motorových vozidel T. Pelikánová 7 Vzdělávací program v oboru diabetologie a endokrinologie Literatura Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Medailonky autorů Rejstřík
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. IKEM, Praha, IPVZ, Praha † Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc. Kolektiv spoluautorů: † MUDr. Kateřina Andělová † MUDr. Petr Bouček Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc. IKEM, Praha Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha MUDr. Luděk Daneš, CSc. , Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Zuzana Dorková, Ph.D. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice MUDr. Marie Dryáková, CSc. Endokrinologický ústav, Praha Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. IKEM; Endokrinologický ústav, Praha Vladimíra Havlová , IKEM, Praha Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce; IKEM, Praha PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. Katedra psychologie FF UK v Praze; IKEM, Praha Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. IKEM, Praha Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. II. interni klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Radko Komers, CSc. IKEM, Praha MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc. IKEM, Praha Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha MUDr. Petr Lupínek, CSc. IKEM, Praha MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. I. interní klinika LF UK a FN v Plzni Prof. MUDr. František Saudek, DrSc. IKEM, Praha † Doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc. MUDr. Zuzana Sopková Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. Oční oddělení, Thomayerova nemocnice; IKEM, Praha Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. , IKEM IPVZ, Praha MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D. IKEM, Praha, VÚS 1. LF UK, Praha Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D. Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice Doc. MUDr. Jiří Válek, CSc. IKEM, Praha MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc. Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha MUDr. Zdeňka Vítková Odd. LPS; ČSSZ, Praha MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc. IKEM, Praha Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha MUDr. Helena Vondrová, CSc. Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice; IPVZ, Praha Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha

Doporučujeme

Vegetariánská strava v léčbě diabetuTechnologie v diabetologiiDiabetes mellitus v kostceDiabetická dyslipidemieJak počítat sacharidy?HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.