Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Technologie v diabetologii

Technologie v diabetologii

Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 168 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
506,- Kč (běžná cena 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-479-1
Dostupnost:
do týdne
Rozvoj technologií v diabetologii je tak rychlý, že většina lékařů se v dané oblasti nedokáže dostatečně orientovat, ke zjevné škodě svých pacientů. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými (kmenové buňky). Publikace je doplněna o poznatky týkající se data miningu v diabetologii, zpracování obrazu a o problematiku nejmodernějších databázových systémů, které mají pacientům například usnadnit správné určení složení jídla. Důraz je kladen na praktické příklady a není opominut ani psychologický aspekt stále extenzivnějšího využívání technických prostředků v léčbě diabetu.
Úvod 1 Selfmonitoring glykemie – glukometry 1.1 Význam selfmonitoringu 1.2 Historie vývoje glukometrů 1.3 Jak se vlastně glykemie stanovuje 1.4 Přesnost měření glukometrem 1.5 Rozdíl mezi měřením glykemie v laboratoři a měřením glykemie glukometrem 1.6 Důležité technické parametry v dokumentaci glukometru 1.7 Správný postup měření glykemie glukometrem 1.8 Frekvence selfmonitoringu 1.9 Propojení s osobním počítačem (počítačové zpracování dat z glukometru) 1.10 Úhrada zdravotními pojišťovnami 1.11 Měření glykemie poskytované lékárnami 2 Kontinuální monitorace koncentrace glukózy (CGM) 2.1 Evoluce selfmonitoringu pacientů s diabetem 2.2 Detekční princip CGM a dělení glukózových senzorů 2.3 Zařízení pro CGM 2.4 Přesnost senzorů, její vyjadřování, kalibrace 2.5 Klinický přínos CGM 2.6 Současné rozšíření CGM technologie 2.7 Další aplikace CGM 2.8 Indikace a kontraindikace CGM 2.9 CGM – praktická doporučení týkající se analýzy dat 2.10 Otázka poškození podkoží 2.11 Výhledy do (doufejme) blízké budoucnosti 3 Aplikace inzulinu 3.1 Sekrece inzulinu – co a proč potřebujeme při aplikaci inzulinu napodobit 3.2 Současné aplikátory inzulinu 3.3 Je tedy v této oblasti vůbec něco nového? 4 Léčba inzulinovou pumpou 4.1 Co je a co není inzulinová pumpa 4.2 Historie inzulinových pump ve světě a u nás 4.3 Rozšíření léčby a úspěšnost léčby CSII ve světě i u nás, její indikace 4.4 Terapeutický přínos inzulinových pump 4.5 Výběr konkrétního zařízení, příslušenství, aplikační místa 4.6 Patch pumpy 4.7 Bolusové dávky, bolusový kalkulátor 4.8 Bazální dávky 4.9 Aktuální témata ve vztahu k CSII 5 SAP (Sensor-Augmented Pump Therapy) 5.1 Propojení pumpy a CGM 5.2 Funkce nízké a prediktivní zastavení – princip 5.3 Jaké jsou literární zkušenosti s TS a PLGM? 5.4 Vlastní zkušenosti 6 Cesta k uzavřenému okruhu 6.1 Vývoj do současnosti 6.2 „In silico“ testování 6.3 Klinické studie – výsledky 7 Technika a technologie v diabetologii z pohledu inženýra 7.1 Úvod 7.2 Současný stav 8 Léčba inzulinovou pumpou a CGM z pohledu farmakoekonomiky 8.1 Malé filozoficko-ekonomické zamyšlení na úvod kapitoly 8.2 Farmakoekonomická terminologie 8.3 Jak je to s konkrétními analýzami zaměřenými na ekonomickou efektivitu léčby inzulinovou pumpou a na použití CGM? 8.4 Jaká je situace v ČR? 9 Člověk, diabetes a technika – pohled psychologa 9.1 Kvalita života 9.2 Inzulinová pumpa 9.3 Kontinuální monitorace koncentrace glukózy 9.4 Závislost na přístroji 9.5 Závislost na měření glykemie 10 Technologie v diabetologii a edukace 11 Závěr Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonky autorů Rejstřík
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Kolektiv spoluautorů: Mgr. Eva Kravarová, Ph.D. Psychologická ordinace, Písek Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA , Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty.

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníMyasthenia gravis – obávaná diagnóza?

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.