Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Vratislav Sedlák, Petr Vaník a kol.

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
V8 (pevná), 183 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
676,- Kč (běžná cena 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-349-7
Dostupnost:
do týdne
Ultrazvuk je dostupné neinvazivní vyšetření, které v posledních letech přestává být doménou pouze radiologů a stává se užitečnou pomůckou u lůžka nemocného v každodenní práci klinického lékaře. Vzduch přítomný v plicích byl dlouho považován za „nepřítele“ ultrazvuku a plíce tak byly vnímány jako orgán nevhodný pro UZ vyšetření. Avšak s prudce se zvyšující kvalitou ultrazvukového zobrazení v posledních 20 letech se ultrasonografie hrudníku rychle rozšířila v intenzivní péči a následně rovněž v pneumologii. Rychlost a přesnost diagnózy je zde logicky hlavním benefitem. Cílem této publikace je přinést klinickým lékařům informace o možnosti využití ultrazvukového vyšetření při každodenní péči o pacienty s nemocemi nitrohrudních orgánů. Kniha je určena pneumologům, lékařům oddělení ARO a intenzivní péče a rovněž lékařům oddělení a klinik zobrazovacích metod.
Foreword Slovo autorů 1 Principy použití ultrazvuku, výběr vhodného přístroje 1.1 Přínos ultrazvuku pro klinického lékaře 1.2 Princip ultrazvuku 1.3 Ultrazvuk při zobrazování plic 1.4 Výběr ultrazvukového přístroje 1.5 Ekonomické aspekty UZ vyšetření klinickým lékařem 1.6 Technické aspekty 1.7 Kompetence provádění UZ hrudníku v klinické medicíně, edukace v ČR 2 Zahajujeme UZ vyšetření 2.1 Ovládání UZ přístroje 2.2 Držení UZ sondy 2.3 Pozice pacienta 2.4 Systematický postup při UZ vyšetření 2.5 Interpretace UZ vyšetření hrudníku 2.6 Základní terminologie UZ obrazu 2.7 Situace zhoršující UZ obraz 3 Statické a dynamické nálezy při UZ vyšetření hrudníku 3.1 Normální UZ obraz mezižeberního prostoru 3.2 Statické UZ známky 3.3 Dynamické UZ známky 4 UZ vyšetření hrudní stěny a bránice 4.1 Principy vyšetření hrudní stěny a bránice ultrazvukem 4.2 Normální UZ nález hrudní stěny 4.3 Normální UZ nález prsu 4.4 Normální UZ nález bránice 4.5 Patologické procesy hrudní stěny 4.6 Postižení bránice 5 UZ vyšetření pohrudnice a pleurálních výpotků 5.1 Normální UZ obraz pohrudnice a pleurálního prostoru 5.2 Patologický obraz pleury a pleurálního prostoru 5.3 Diagnostika přítomnosti pleurálního výpotku 5.4 Postup při vyšetření pleurálního výpotku ultrazvukem 5.5 UZ obraz různých typů pleurálního výpotku 5.6 Stanovení přibližného objemu pleurálního výpotku pomocí UZ 5.7 Použití UZ k navigaci při pleurální punkci a hrudní drenáži 5.8 UZ obraz patologických nálezů na pohrudnici 6 UZ vyšetření plic 6.1 Plíce v UZ obrazu 6.2 UZ obraz zdravé plíce 6.3 Alveolo-intersticiální syndrom 6.4 Vzdušný bronchogram 10 Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi 6.5 Tekutinový bronchogram 6.6 Atelektáza 6.7 Plicní absces 6.8 Alveolární konsolidace 6.9 Plicní embolizace 6.10 Pneumonie 6.11 Plicní nádory 6.12 Diferenciální diagnostika UZ obrazu plicních patologií 7 UZ diagnostika pneumothoraxu 7.1 Vyloučení pneumothoraxu 7.2 Potvrzení přítomnosti pneumothoraxu 7.3 Fluidopneumothorax 7.4 Zhodnocení velikosti a lokalizace pneumothoraxu 7.5 Limitace UZ v hodnocení pneumothoraxu 8 UZ vyšetření žilního systému a UZ navigované kanylace žil 8.1 Význam UZ při zavádění centrálních žilních katétrů 8.2 Nepřímá a přímá UZ navigace 8.3 UZ navigovaná kanylace jugulárních žil 8.4 UZ navigovaná kanylace vena subclavia 8.5 UZ navigované kanylace femorálních žil 8.6 UZ navigované kanylace periferních žil 8.7 UZ žil dolních končetin 9 Biopsie periferních lézí pleury a plic pod UZ kontrolou 9.1 Výhody biopsie periferních lézí pleury a plic pod UZ kontrolou 9.2 Přehled bioptovatelných lézí pod UZ kontrolou 9.3 Metodika biopsie pod UZ kontrolou 9.4 Komplikace biopsií pod UZ kontrolou 10 Mediastinum 11 Využití UZ vyšetření hrudníku v klinické praxi 11.1 Přínos UZ v diagnostice akutní dušnosti 11.2 Přínos UZ vyšetření při rozhodování o podání tekutin 11.3 Přehled názvosloví ultrazvukových nálezů při klinickém UZ vyšetření hrudníku 12 UZ vyšetření hrudníku v urgentní medicíně 12.1 Principy UZ v urgentní medicíně 12.2 Protokol FAST 12.3 Protokoly eFAST a FATE 12.4 UZ vyšetření plic v urgentní medicíně 13 Endobronchiální ultrazvukové vyšetření 13.1 Bronchoskopie a ultrazvuk 13.2 Vývoj EBUS 13.3 Technické aspekty endobronchiálního ultrazvuku 13.4 Technika provádění endobronchiálního ultrazvukového vyšetření 13.5 Anatomie mediastina a tracheobronchiálního větvení z pohledu ultrazvuku 13.6 Indikace vyšetření endobronchiálním ultrazvukem 13.7 Problémy a limitace endobronchiálního ultrazvuku 13.8 Závěrečné poznámky k problematice endobronchiálního ultrazvuku 14 Základy echokardiografie v intenzivní péči 14.1 Úvod 14.2 Kompetence 14.3 Způsoby zobrazení 14.4 Transthorakální versus transezofageální přístup 14.5 Projekce 14.6 Komplexní echokardiografické vyšetření kriticky nemocného 14.7 Klinické využití echokardiografie na jednotce intenzivní péče 14.8 Závěr Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Medailonky autorů Rejstřík
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze. Lékařská fakulta v Hradci Králové MUDr. Petr Vaník Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice, a.s. Kolektiv spoluautorů: MUDr. Jan Brožík Radiology Department, Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester, Velká Británie MUDr. Robert Kučera Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Peter Kúkoľ Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH), Vyšné Hágy, Slovenská republika MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Kniha je určena pneumologům, lékařům oddělení ARO a intenzivní péče a rovněž lékařům oddělení a klinik zobrazovacích metod.

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníChoroby dýchacích ciest – klinické aspekty

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.