Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

Debora Karetová, Miloslav Chochola a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 381 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
1270,- Kč (běžná cena 1495,- Kč)
Sleva:
225,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-536-1
Dostupnost:
skladem
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl najít v obecné části patofyziologické momenty, společné tepenným a žilním onemocněním, jako jsou procesy aterogeneze a trombogeneze, případně cévního zánětu. A aby se současně mohl dozvědět, jakými možnostmi v současnosti disponuje škála diagnostických metod. Ve speciální části jsou pak probírány jednotlivé systémy a příslušná onemocnění jak z pohledu internisty – angiologa, tak intervenčního specialisty a cévního chirurga.
Předmluva Úvod – historie české (a československé) angiologie 1 Patofyziologie základních vaskulárních onemocnění 1.1 Aterogeneze 1.2 Trombogeneze v žilním systému 1.3 Vaskulitidy 2 Principy vyšetření v angiologii 2.1 Fyzikální a základní instrumentální vyšetření tepen a žil 2.2 Duplexní sonografie tepenného a žilního systému 2.3 CT angiografie 2.4 Pozitronová emisní tomografie 2.5 Magnetická rezonance 2.6 Digitální subtrakční angiografie 2.7 Pletysmografie 2.8 Mikrocirkulace a detekce jejího postižení 2.9 Laboratorní vyšetření ve vztahu k onemocnění tepen a žil 2.10 Lymfoscintigrafie v diagnostice lymfedému 3 Léčba vaskulárních onemocnění – základní principy 3.1 Léčba tepenných onemocnění 3.2 Léčba žilních onemocnění 4 Choroby periferních tepen 4.1 Ischemická choroba dolních končetin 4.2 Ischemická choroba horních končetin 4.3 Kritická končetinová ischemie 4.4 Syndrom diabetické nohy 4.5 Akutní končetinová ischemie 5 Onemocnění renálních tepen 5.1 Vyšetřovací metody 5.2 Fibromuskulární dysplazie 5.3 Aneurysmata renálních tepen 5.4 Disekce renální tepny 5.5 Arteriovenózní zkrat 5.6 Aterosklerotické postižení renálních tepen 5.7 Chirurgická revaskularizace stenózy renálních tepen 6 Onemocnění viscerálních tepen 6.1 Anatomie, patofyziologie a klinický obraz mezenteriální ischemie 6.2 Zobrazení mezenteriálních tepen, vyšetření a následná léčba 6.3 Endovaskulární a Chirurgická revaskularizace 7 Onemocnění karotických tepen 7.1 Aterosklerotické postižení extrakraniálních karotických tepen 7.2 Neaterosklerotické postižení cervikálních tepen 7.3 Endarterektomie karotického povodí 7.4 Endovaskulární léčba stenóz karotických tepen 8 Onemocnění aorty 8.1 Disekce aorty, intramurální hematom 8.2 Aneurysma aorty 8.3 Koarktace aorty 8.4 Infekční aortitida 8.5 Systémové choroby pojiva 8.6 Aortitidy neinfekční etiologie 8.7 Chirurgická léčba onemocnění aorty 9 Vaskulitidy 9.1 Vaskulitidy velkých tepen 9.2 Vaskulitidy cév malého a středního kalibru 9.3 Thromboangiitis obliterans (Buergerova nemoc) 10 Kompresivní syndromy 10.1 Syndrom horní hrudní apertury 10.2 Kompresivní syndrom a. poplitea 10.3 Dunbarův syndrom 11 Aneurysmata a pseudoaneurysmata periferních tepen 12 Arteriovenózní zkraty 13 Vaskulární malformace 13.1 Arteriovenózní malformace 13.2 Cévní malformace 14 Vazospasmy a příbuzná vaskulární onemocnění 14.1 Raynaudův fenomén 14.2 Akrocyanóza 14.3 Livedo reticularis 14.4 Erytromelalgie 15 Erektilní dysfunkce na vaskulárním podkladě 16 Hluboká žilní trombóza a plicní embolie 16.1 Rizikové faktory vzniku hluboké žilní trombózy (a plicní embolie) 16.2 Diagnostika hluboké žilní trombózy 16.3 Konzervativní (medikamentózní) léčba hluboké žilní trombózy 16.4 Endovaskulární léčba hluboké žilní trombózy 16.5 Diagnostika akutní plicní embolie, stratifikace rizika 16.6 Antikoagulační léčba plicní embolie 16.7 Trombolytická léčba akutní plicní embolie 16.8 Endovaskulární léčba plicní embolie 16.9 Podpůrná léčba plicní embolie 16.10 Chirurgická embolektomie plicnice 16.11 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 16.12 Posttrombotický syndrom 16.13 Rekanalizace chronických uzávěrů hlubokých žil 16.14 Kavální filtry v prevenci a léčbě žilní tromboembolie 17 Trombóza povrchových žil 18 Primární profylaxe tromboembolické nemoci 19 Chronické onemocnění povrchových žil 19.1 Úvod 19.2 Diagnostické postupy 19.3 Konzervativní léčba 19.4 Chirurgická a endovaskulární léčba z pohledu nechirurga 19.5 Ulcus cruris venosum – komplexní léčba 20 S yndrom pánevní kongesce, varikokéla 21 Lymfedém 22 Lipedém Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Medailonky hlavních autorů Rejstřík

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníChoroby dýchacích ciest – klinické aspekty

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.