Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

2. vydání

Jana Skřičková, Vítězslav Kolek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 561 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena:
760,- Kč (běžná cena 895,- Kč)
Sleva:
135,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-551-4
Dostupnost:
skladem
Výskyt maligních nádoru plic, pleury a mediastina je alarmující a to přes veškerá preventivní opatření, jimiž moderní civilizace disponuje – v globálním meřítku zaujímá karcinom plic druhé místo mezi všemi zhoubnými nádory. Pokroky v diagnostice, stejně jako nové terapeutické perspektivy, které přináší inovativní farmaceutický výzkum, však nenacházejí v klinické praxi vždy dostatečnou odezvu. Od prvního vydání této úspěšné publikace uplynulo již několik let, a právě ty byly charakterizovány nástupem revolučních novinek v onkologické terapii.
Předmluva ke 2. vydání Úvod I KARCINOM PLIC 1 Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR 1.1 Úvod – mezinárodní přehled 1.2 Dostupná populační data o bronchogenním karcinomu 1.3 Epidemiologie bronchogenního karcinomu v ČR 1.4 Klasifikace klinických stadií bronchogenního karcinomu a jejich zastoupení v ČR 1.5 Morfologie zhoubných nádorů průdušnice, průdušek a plic 1.6 Časový vývoj incidence a mortality bronchogenního karcinomu v ČR 1.7 Epidemiologie bronchogenního karcinomu v regionech ČR 1.8 Rizikové faktory bronchogenního karcinomu a záznamy o kouření v Národním onkologickém registru ČR 1.9 Hodnocení přežití onkologických pacientů s bronchogenním karcinomem 2 Etiologie karcinomu plic 3 Projevy karcinomu plic 3.1 Počáteční symptomy z lokálního postižení 3.2 Symptomy lokálně pokročilého karcinomu plic 3.3 Mimoplicní příznaky karcinomu plic 3.4 Paraneoplastické syndromy 4 Diagnostika karcinomu plic 4.1 Anamnéza a objektivní vyšetření 4.2 Možnosti dělení karcinomu plic 4.3 Zobrazovací metody v diagnostice karcinomu plic 4.4 Bronchologická diagnostika 4.5 Další diagnostické možnosti 4.6 Morfologická diagnostika karcinomu plic 4.7 Molekulárně-genetické vyšetření v diagnostice karcinomu plic 4.8 Určení klinického stadia karcinomu plic 4.9 Chirurgické techniky při stanovení klinického stadia karcinomu plic 4.10 Funkční vyšetření plic u nemocných s karcinomem plic 4.11 Včasná diagnostika karcinomu plic 4.12 Nádorové markery v diagnostice a léčbě karcinomu plic Z5 Léčba karcinomu plic 5.1 Léčebné modality u karcinomu plic 5.2 Léčba malobuněčného karcinomu plic 5.3 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic 6 Sledování nemocných s karcinomem plic – dispenzarizace 7 Prevence karcinomu plic 7.1 Primární prevence 7.2 Sekundární a terciární prevence 8 Organizace péče o nemocné s karcinomem plic 8.1 Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic 8.2 Nemocnice se specializovanými pneumoonkologickými pracovišti II DALŠÍ PLICNÍ NÁDORY 9 Primární plicní sarkomy 9.1 Etiologie sarkomů 9.2 Klasifikace plicních sarkomů 9.3 Závěr 10 Histiocytóza z Langerhansových buněk 10.1 Definice 10.2 Epidemiologie 10.3 Klinické příznaky 10.4 Diagnostika 10.5 Léčba 10.6 Prognóza 11 Plicní amyloidóza 11.1 Epidemiologie 11.2 Klasifikace AL-amyloidózy 11.3 Etiologie lokalizované formy amyloidózy 11.4 Postižení plicního parenchymu 11.5 Léčba lokalizované plicní amyloidózy 11.6 Možnosti sledování vývoje ložiskové plicní amyloidózy 12 Sekundární plicní nádory (metastázy) 12.1 Původ plicních metastáz 12.2 Klinické projevy 12.3 Diagnostika 12.4 Léčba 12.5 Prognóza 13 Karcinoid plic 13.1 Definice 13.2 Klasifikace 13.3 Epidemiologie 13.4 Patofyziologie 13.5 Klinický obraz 13.6 Diagnostika 13.7 Léčba 13.8 Sledování 13.9 Prognóza 14 Benigní plicní nádory 14.1 Úvod 14.2 Klasifikace 14.3 Vybrané benigní tumory plic 14.4 Klinické projevy 14.5 Diagnostika 14.6 Léčba III NÁDORY PLEURY 15 Maligní mezoteliom pleury 15.1 Definice 15.2 Etiologie a patogeneze 15.3 Epidemiologie 15.4 Diagnostika 15.5 Diferenciální diagnóza 15.6 Léčba 15.7 Prognóza 16 Jiné primární nádory pleury 17 Sekundární nádory pleury 17.1 Definice 17.2 Etiologie a etiopatogeneze 17.3 Epidemiologie 17.4 Klinický obraz 17.5 Diagnostika 17.6 Diferenciální diagnóza 17.7 Léčba 17.8 Prognóza IV NÁDORY MEDIASTINA 18 Nádory mediastina – definice 19 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina v ČR 19.1 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina 19.2 Epidemiologie zhoubných nádorů pleury 20 Mediastinální symptomy a syndromy 21 Diagnostika nádorů mediastina 22 Postavení chirurgie v diagnostice a léčbě nádorů mediastina 23 Diferenciální diagnostika nádorů mediastina 24 Dělení nádorů mediastina 25 Thymom 25.1 Diagnostika thymomu 25.2 Stanovení klinického stadia 25.3 Léčba thymomu 26 Germinální a extragonadální nádory mediastina 26.1 Seminomy 26.2 Germinální neseminomové nádory 27 Nitrohrudní (intratorakální) struma 28 Neurogenní nádory mediastina 29 Mezenchymální nádory mediastina 30 Mediastinální cysty 31 Prognóza nádorů mediastina 32 Hematologické malignity postihující mediastinum a plíce 32.1 Lymfomy mediastina 32.2 Leukemie a další V AKUTNÍ STAVY U NEMOCNÝCH S NÁDORY PLEURY, PLIC A MEDIASTINA 33 Obstrukce velkých dýchacích cest 33.1 Symptomy 33.2 Léčba 34 Syndrom horní duté žíly 34.1 Fyziologie 34.2 Symptomy 34.3 Diagnostika 34.4 Léčba 34.5 Závěr 35 Tromboembolická nemoc u onkologických pacientů 35.1 Úvod 35.2 Epidemiologie 35.3 Patogeneze změn v koagulaci v přítomnosti maligního onemocnění 35.4 Klinické projevy hyperkoagulace 35.5 Diagnostika 35.6 Profylaxe 35.7 Léčebné prostředky 35.8 Prevence kaválním filtrem 35.9 Hluboká žilní trombóza 35.10 Plicní embolie 36 Hemoptýza 36.1 Diagnostika 36.2 Diferenciální diagnostika 36.3 Léčba 36.4 Závěr 37 Postižení srdce 37.1 Symptomy 37.2 Léčba 38 Pneumotorax 38.1 Symptomy . 38.2 Léčba 38.3 Režimová opatření 39 Syndrom z akutní lýzy tumoru (syndrom nádorového rozpadu) 39.1 Symptomy 39.2 Léčba 40 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 40.1 Symptomy 40.2 Léčba 41 Nitrolební hypertenze 41.1 Symptomy 41.2 Léčba 42 Akutní potransfuzní reakce 42.1 Symptomy 42.2 Léčba 42.3 Prevence 43 Pleurální výpotek 43.1 Definice a úvod 43.2 Diagnostika maligního a paramaligního pleurálního výpotku 43.3 Léčba maligního a paramaligního pleurálního výpotku 44 Respirační insuficience u nemocných s karcinomem plic 44.1 Definice 44.2 Patogeneze 44.3 Příznaky u nemocných s respirační insuficiencí 44.4 Diagnostika respirační insuficience 44.5 Léčba akutní respirační insuficience 45 Pneumomediastinum VI NÁDORY PLIC, PLEURY A MEDIASTINA JAKO NEMOCI Z POVOLÁNÍ 46 Nádory plic, pleury a mediastina jako nemoci z povolání 46.1 Definice 46.2 Epidemiologie 46.4 Profesní maligní mezoteliom pleury 46.5 Klinický obraz, diagnostika a léčba 46.6 Uznávání profesionality novotvarů Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Medailonky hlavních autorů Rejstřík
Kniha je určena především pneumologům a onkologům, významným přínosem bude rovněž pro chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře či odborníky v paliativní medicíně.

Doporučujeme

Farmakoterapie v těhotenství a při kojeníFarmakoterapie urgentních stavůUltrazvuk hrudníku v klinické praxiPreeklampsieEKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydáníMyasthenia gravis – obávaná diagnóza?

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.