Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Základy umělé plicní ventilace

Základy umělé plicní ventilace

4. rozšířené vydání

Pavel Dostál a kol.

Formát:
145×205 mm
Vazba:
pevná (V8), 437 stran
Rok vydání:
2018
Naše cena:
590,- Kč (běžná cena 695,- Kč)
Sleva:
105,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-562-0
Dostupnost:
skladem
První vydání této publikace z Edice intenzivní medicína autoři připravili již v roce 2004 a za tu dobu si kniha vydobyla pozici základního edukačního zdroje pro širokou populaci lékařů všech oborů, kterých se problematika umělé plicní ventilace, jako jednoho z nejrozšířenějších postupů orgánové podpory, týká. Čtvrté vydání Základů umělé plicní ventilace reflektuje rozvoj poznání ve všech oblastech problematiky umělé plicní ventilace a umožňuje čtenáři být „up to date“. Současně si ale kniha zachovává svou hlavní hodnotu – být přehledným a edukačně mimořádně kompaktním referenčním zdrojem.
Předmluva ke 4. vydání 1 Historie vývoje umělé plicní ventilace 1.1 Úvod 1.2 Historický vývoj umělé plicní ventilace 2 Základní principy umělé plicní ventilace 2.1 Cíle a indikace umělé plicní ventilace 2.2 Vybrané fyziologické a patofyziologické principy se vztahem k umělé plicní ventilaci 2.3 Formy umělé plicní ventilace 2.4 Ventilace pozitivním přetlakem 2.5 Komplikace umělé plicní ventilace 3 Ventilační režimy konvenční ventilace pozitivním přetlakem 3.1 Fáze dechového cyklu 3.2 Klasifikace ventilačních režimů 3.3 Použití jednotlivých ventilačních režimů, indikace, přednosti a nevýhody, praktické poznámky 4 Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP) 4.1 Úvod 4.2 Cíle aplikace PEEP 4.3 PEEP a plicní poškození v důsledku umělé plicní ventilace 4.4 Vybrané patofyziologické aspekty terapie PEEP 4.5 Praktické poznámky k nastavení PEEP 4.6 Závěr 5 Přístroje k umělé plicní ventilaci, péče o dýchací cesty 5.1 Úvod 5.2 Definice ventilátoru 5.3 Klasifikace ventilátorů 5.4 Technické řešení řízení ventilačního režimu 5.5 Vysokofrekvenční ventilace 5.6 Péče o dýchací cesty 6 Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace 6.1 Úvod 6.2 Klinické monitorování 6.3 Monitorování výměny plynů 6.4 Monitorování mechaniky respiračního systému 6.5 Elektrická impedanční tomografie 7 Umělá plicní ventilace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí 7.1 Úvod 7.2 Patofyziologie 7.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s CHOPN 7.4 Obecné principy péče o nemocné s dekompenzovanou CHOPN 7.5 Mimotělní metody plicní podpory 7.6 Závěr 8 Umělá plicní ventilace u těžkých forem astmatu 8.1 Úvod 8.2 Patofyziologie 8.3 Umělá plicní ventilace u nemocných s bronchiálním astmatem 8.4 Závěr 9 Umělá plicní ventilace u nemocných s oběhovým selháním 9.1 Úvod 9.2 Patofyziologie 9.3 Umělá plicní ventilace u nemocných se selháním oběhu 10 Umělá plicní ventilace u nemocných s akutním plicním selháním 10.1 Úvod 10.2 Diagnostická kritéria 10.3 Patofyziologická charakteristika ALI/ARDS z pohledu ventilace pozitivním přetlakem 10.4 Konvenční ventilace pozitivním přetlakem u nemocných s ARDS 10.5 Nekonvenční ventilace u nemocných s akutním plicním selháním 11 Neinvazivní plicní ventilace 11.1 Úvod 11.2 Definice 11.3 Mechanismus účinku a klinické cíle 11.4 Indikace a kontraindikace 11.6 Praktické poznámky 11.7 Klinické poznámky k použití NIVS u vybraných stavů 11.8 Komplikace 11.9 Závěr 12 Ukončování umělé plicní ventilace 12.1 Úvod 12.2 Definice pojmu 12.3 Obecné předpoklady pro ukončení ventilační podpory 12.4 Postup ukončení ventilační podpory 12.5 Extubace 12.6 Tracheostomie 12.7 Neinvazivní ventilace a vysokoprůtoková nosní oxygenoterapie v procesu odvykání od ventilátoru 12.8 Specifika odvykání od ventilátoru u vybraných skupin nemocných 12.9 Příčiny selhání odpojení 12.10 Trvalá nutnost ventilační podpory, domácí umělá plicní ventilace 13 Umělá plicní ventilace v anestezii 13.1 Úvod 13.2 Vliv celkové anestezie na respirační systém 13.3 Pooperační plicní komplikace 13.4 Anesteziologický přístroj a ventilátor 13.5 Péče o dýchací cesty během celkové anestezie 13.6 Nastavení umělé plicní ventilace během anestezie 13.7 Nekonvenční ventilace 13.8 Závěr 14 Pneumonie ventilovaných nemocných 14.1 Úvod 14.2 Etiopatogeneze VAP 14.3 Rizikové faktory pro vznik VAP 14.4 Prevence vzniku VAP 14.5 Diagnostika VAP 14.6 Terapie VAP 14.7 Výskyt VAP jako indikátor kvality 15 Rescue postupy u nemocných se závažným plicním selháním 15.1 Úvod 15.2 Pronační poloha 15.3 Metody mimotělní plicní podpory 15.4 Vysokofrekvenční ventilace 15.5 Ostatní rescue postupy 15.6 Závěr 16 Vysokoprůtoková oxygenoterapie 16.1 Úvod 16.2 Technické zajištění 16.3 Mechanismy účinku 16.4 Fyziologické účinky 16.5 Indikace 16.6 Způsob provedení vysokoprůtokové oxygenoterapie 16.7 Nežádoucí účinky 16.8 Závěr Přehled použitých zkratek Seznam obrázků Shrnutí Summary O autorech Rejstřík
Doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Kolektiv spoluautorů: MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada MUDr. Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Vladislav Rogozov Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze MUDr. Bronislav Stibor Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Landesklinikum Baden, Baden bei Wien, Austria MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta v Praze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Doporučujeme

Naléhavé stavy v pneumologiiARDS v klinické praxiPneumologieAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíHRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.