Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Zlomeniny proximálního femuru

Zlomeniny proximálního femuru

Martin Sedlář a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
V8 (pevná), 153 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena:
506,- Kč (běžná cena 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-518-7
Dostupnost:
do týdne
Zlomeniny proximálního femuru patří svou vysokou incidencí a závažnými následky k významným medicínsko- společenským problémům i v nejvyspělejších zdravotnických systémech. Dnešní traumatologie disponuje velmi pokročilými technikami, které umožňují provést stabilní osteosyntézu nebo artroplastiku až do vysokého věku, výsledek léčby však závisí – jak je všeobecně známo – nejen na zručnosti chirurga a znalosti všech moderních technik a dovedností, ale stejnou měrou na úrovni celého terapeutického týmu, v němž hraje klíčovou roli kromě chirurga také anesteziolog, lékaři interních oborů či fyzioterapeut. O výsledku rozhoduje chirurgie stejnou měrou, jako prevence trombózy a embolie. Zásadní význam v komplexní léčbě zlomenin proximálního femuru má také anesteziologicko-resuscitační péče jak s ohledem na vyšší průměrný věk nemocných, tak vzhledem k faktu, že zlomeniny proximálního femuru bývají také součástí polytraumat.
Předmluva Slovo úvodem 1 Anatomie horního konce femuru a kyčelního kloubu 2 Biomechanika kyčelního kloubu 3 Etiologie zlomenin 3.1 Diagnostika osteoporózy 3.2 Prevence osteoporotických zlomenin a léčba osteoporózy 4 Rozdělení zlomenin proximálního femuru 5 Historie léčby 6 Diagnostika 7 Zánětlivá odpověď organismu 8 Předoperační péče 8.1 Rizikovost operace zlomeniny proximálního femuru 8.2 Významné komorbidity ovlivňující prognózu pacientů s proximální frakturou femuru 8.3 Závažné komplikace fraktury proximálního femuru v perioperačním období 8.4 Farmakologická léčba v perioperačním období 8.5 Závěr 9 Perioperační anesteziologická péče 9.1 Úvod 9.2 Předoperační příprava 9.3 Volba a vedení anestezie 9.4 Časná pooperační péče 9.5 Komplikace 9.6 Závěr 10 Metody léčby a management jednotlivých typů zlomenin 10.1 Intrakapsulární zlomeniny 10.2 Zlomeniny pertrochanterické 10.3 Subtrochanterické zlomeniny 10.4 Periprotetické zlomeniny 10.5 Pipkinovy zlomeniny 11 Rehabilitace po operačních výkonech na horním konci stehenní kosti 12 Nutriční péče 12.1 Úvod 12.2 Malnutrice a riziko vzniku fraktury horního konce kosti stehenní 12.3 Diagnostika nutričního stavu 12.4 Metabolická reakce na stres, perioperační péče a obnova perorálního příjmu 12.5 Umělá výživa 12.6 Výživa a rehabilitace 13 Profylaxe tromboembolické nemoci 13.1 Obecný přehled, důvody nutnosti tromboprofylaxe 13.2 Historie 13.3 Obecné principy tromboprofylaxe Přehled použitých zkratek Seznam ilustrací Rejstřík
MUDr. Martin Sedlář, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Kolektiv spoluautorů: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Josef Závada, CSc. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Jana Podzimková II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Martin Válek II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Přední zkřížený vaz kolenního kloubuLoketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydáníSpeciální chirurgieRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuFarmakoterapie tromboembolických stavů, 3. vydáníHRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.